Uprawa buraka cukrowego krok po kroku. Czy o wszystkim pamiętasz?

Uprawa buraka cukrowego uchodzi za przyzwoicie opłacalną, przynajmniej w porównaniu z innymi uprawami rolnymi. Daje dobry plon – średnio na poziomie 600 dt/ha. Potencjał plonotwórczy jest jeszcze wyższy (nawet dochodzący do 1000 dt/ha). Plantacja wymaga jednak dużych nakładów pracy, w tym zabiegów agrotechnicznych. Ogromne znaczenie dla produkcji ma odchwaszczanie.

Burak cukrowy jest gatunkiem, który ma szerokie zastosowanie. Główną gałęzią produkcji stanowi cukier, oprócz tego jest wydajny w produkcji bioetanolu. Część odpadowa – liście – to cenny nawóz zielony, a wysłodki są wysokoenergetyczną paszą. Niezależnie od potencjalnego wykorzystania kluczem do ekonomicznego sukcesu jest uzyskanie możliwie najwyższych plonów. Jak to osiągnąć?

burak cukrowy - uprawa krok po krokuNajważniejsze wymagania buraka cukrowego

Buraka cukrowego uprawia się na stanowiskach słonecznych (szybszy wzrost, więcej cukru), w glebie łatwo nagrzewającej się. Ma wysokie wymagania glebowe. Podłoże powinno być dobrze przygotowane, oczyszczone, równe, o strukturze gruzełkowatej, z wysoką zawartością próchnicy. Potrzebuje dobrej zawartości łatwo przystępnych form fosforu, potasu i magnezu. Jednocześnie ważne są uregulowane stosunki wodno-powietrzne, czyli podłoże ma być dobrze napowietrzone, powinno zatrzymywać wilgoć, ale bez tworzenia zastoin wody. Prawidłowe pH wynosi 6,2-7,0. Dobrze plonuje na glebach bardziej zasadowych, natomiast nie znosi gleb lekko kwaśnych i kwaśnych. Jako przedplon najczęściej stosuje się bobowate, ziemniaki lub zboża. Nie zaleca się natomiast uprawiać wcześniej buraków ćwikłowych, lucerny i koniczyny.

 

 

Przygotowanie gleby i siew buraka cukrowego

Powszechnym błędem w uprawie buraka cukrowego jest zbyt płytki lub zbyt głęboki siew. Jeśli agregat pracuje zbyt głęboko, nasiona często trafiają w suche warstwy, przy zbyt płytkim rozwój buraka jest słabszy, a młode rośliny są bardziej narażone na niekorzystne czynniki zewnętrze.

Jednocześnie należy unikać częstych przejazdów i ograniczyć do jednego. Każdy kolejny wiąże się z dodatkowym, szkodliwym ugniataniem ziemi –  gorsze i nierówne wschody.

Buraka standardowo wysiewa się na głębokość 2-2,5cm. Płycej sieje się na glebach wilgotnych i gorzej ogrzanych (na ok. 1-1,5cm). Średnie odstępy pomiędzy rzędami wynoszą 45-50cm. Obsada na hektar to około 80-100 tysięcy roślin. Buraka sieje się najczęściej pomiędzy połową marca, a połową kwietnia. Oczywiście dokładny termin uzależniamy od rejonu, a także przebiegu pogody. Warto pamiętać, że nasiona najrówniej kiełkują w temp. 5-10ºC.

Najważniejszy zabieg pielęgnacyjny – regularna walka z zachwaszczeniem

Jednym z kluczowych czynników wpływających na obniżenie plonu jest zachwaszczenie. Walkę roślinom niepożądanym wypowiada się już jesienią, po zbiorze/przekopaniu przedplonu.

Wschodzące rośliny są małe, mają słaby wigor, a do momentu zakrycia rzędów przegrywają konkurencję z wieloma gatunkami chwastów. W okresie wiosennym, do momentu zakrycia rzędów, około dwa miesiące, stosuje się 3-4 dawki herbicydów. Wykorzystuje się strategię dawek dzielonych. Zwalczanie herbicydowe jest utrudnione, szczególnie w ostatnich latach. Od 2021 roku nie można stosować desmedifamu, a dodatkowo lista substancji aktywnie czynnych została zawężona także o inne związki.

Pomocny w zwalczaniu szerokiej gamy chwastów powinno być połączenie dwóch substancji lenacylu i triflusurfulonu, które znajdziemy w herbicydzie do zwalczania chwastów w burakach Safari® DuoActive.

Safari® DuoActive >>> SPRAWDŹ<<<

Inne zabiegi pielęgnacyjne, które mają wpływ na wysokość plonów

Przez cały sezon wegetacyjny należy chronić buraki przed chorobami (m.in. chwościk buraka, brunatna plamistość, mączniak prawdziwy i rzekomy) oraz szkodnikami (mątwik burakowy, drutowce, pędraki, rolnice, pchełki). Oprócz standardowego nawożenia NPK, stosuje się nawożenie dolistne. Szczególnie ważne jest likwidowanie niedoborów pierwiastków w fazie 4-6 liścia właściwego. Ograniczy to ryzyko wystąpienia zgorzeli.

Polecamy także: