Choroby zawodowe rolników. Jakie są ich główne przyczyny?

choroby zawodowe rolnikówRolnictwo jest dziedziną gospodarki o wysokim stopniu ryzyka narażenia na szkodliwe czynniki oraz warunki pracy wywierające negatywny wpływ na zdrowie. W statystykach chorób zawodowych dominują mężczyźni pracujący w gospodarstwach indywidualnych, u których stwierdzono objawy m.in. alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej, boreliozy, chorób skóry, przewlekłych chorób układu ruchu wywołane oraz zewnątrzpochodnego zapalenia pęcherzyków płucnych. Niestety zapadalność na choroby zawodowe rolników z roku na rok wzrasta. Czy wiesz jak się od nich skutecznie uchronić?

Przeczytaj również:

Środkie Ochrony Roślin – 7 rzeczy, o których musisz pamiętać przy ich mieszaniu 

Główne choroby zawodowe rolników

Jak podaje biuro prasowe KRUS w ciągu ostatnich 5 lat odnotowano ponad 3-krotny wzrost zgłoszonych przypadków chorób zawodowych. Do tej pory najczęściej zgłaszaną chorobą była borelioza. Pozostałe choroby zawodowe to m.in. alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, choroby skóry, ubytki słuchu, przewlekłe choroby układu obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu oraz zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych.

Przyczyny chorób zawodowych

Głównymi przyczynami chorób zawodowych w rolnictwie są:

  • Czynniki biologiczne (mikroorganizmy pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, glebowego i wodnego, pasożyty zewnętrzne, alergeny i toksyny)
  • Czynniki chemiczne (środki ochrony roślin i nawozy)
  • Hałas

Zdrów jak ryba, ale czy oby na pewno?

Pomimo, że obserwuje się stale rosnący odsetek rolników zapadających na choroby zawodowe, to są one wykrywane dość rzadko. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak systematycznych badań profilaktycznych u osób zajmujących się produkcją rolniczą. Należy pamiętać, że większość chorób w początkowej fazie rozwija się bez wyraźnych objawów. W praktyce oznacza to nic innego jak to, rolnicy u których pojawiły się choroby zawodowe nie korzysta z przysługujących im praw wynikających z przepisów prawa ubezpieczeniowego.

Więcej informacji o zatruciach środkami ochrony roślin

Polecamy także: