Ochrona biologiczna upraw

Ochrona biologiczna upraw stanowi ważną część integrowanej ochrony roślin. Dlaczego jest tak istotna i jakie daje korzyści? Jakie są zasady ekoschematów oraz jakie strategie warto zastosować w praktyce?

Integrowana ochrona roślin w Polsce

Od 1 stycznia 2014 roku Unia Europejska wprowadziła obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin. Przepisy dotyczą oczywiście producentów rolnych w krajach członkowskich wspólnoty. Zgodnie z przepisami, rolnicy w celu ochrony swoich upraw są zobligowani do stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, fizycznych oraz innych niechemicznych.

Dopiero w przypadku, gdy te metody nie zapewniają wystarczającej ochrony przed szkodnikami, mogą sięgnąć po środki chemiczne.

Ochrona biologiczna upraw – ekoschematy

Ekoschematy to rodzaj płatności bezpośrednich przyznawanych za dobrowolne wdrożenie praktyk korzystnych dla środowiska naturalnego. Jednym z przykładów takiego ekoschematu jest ochrona biologiczna upraw. W ramach tego programu, producenci rolni, którzy stosują metody ochrony roślin oparte na środkach mikrobiologicznych, mogą otrzymać dopłatę w wysokości około 90 EUR/ha.

Ochrona biologiczna upraw – warunki uzyskania dopłaty

Aby otrzymać dopłatę, producenci rolni muszą spełnić określone warunki. Do dnia 30 września są zobligowani dostarczyć do AriMR imienny dokument zakupu mikrobiologicznego preparatu, zatwierdzonego do obrotu za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo, muszą dostarczyć rejestr przeprowadzonych zabiegów agrotechnicznych. Warunkiem uznania, że ochrona biologiczna została spełniona jest wykonanie co najmniej jednego zabiegu ochronnego.

Ważne jest, że zastosowanie ochrony biologicznej nie wyklucza możliwości użycia środków chemicznych. Jednakże, takie działanie powinno być ostatecznością i podjęte jedynie w przypadku braku możliwości skutecznego zwalczania danego agrofaga za pomocą preparatów mikrobiologicznych.

Strategie stosowania metod biologicznych

Metoda biologiczna

Polega na wprowadzeniu do środowiska mikro- oraz makroorganizmów, które są naturalnymi wrogami szkodników upraw oraz czynników wywołujących choroby.

Metoda augmentatywna

To okresowa kolonizacja upraw pożytecznymi mikro- oraz makroorganizmami. Organizmy te podlegają odpowiedniej formulacji i dostarczane są w formie biopreparatów.

Metoda konserwacyjna

Polega na tworzeniu obszarów w krajobrazie, które stwarzają optymalne warunki do życia organizmów pożytecznych.

Ochrona biologiczna upraw – zalety

Do najważniejszych zalet ochrony biologicznej należą:

  • bezpieczeństwo stosowania dla środowiska oraz osoby wykonującej zabieg ochronny
  • brak pozostałości ŚOR w środowisku
  • ograniczenie stosowania ŚOR
  • ochrona różnorodności biologicznej upraw

Polecamy także: