Ochrona roślin nielegalne-środki-ochrony-roslin

Opublikowano: 27 maja, 2019 | autor: Redaktor

Nielegalne środki ochrony roślin – Jakie są konsekwencje ich stosowania?

W świetle obowiązujących przepisów sprzedaż, posiadanie oraz korzystanie z nielegalnych środków ochrony roślin zagrożone jest karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności do 8 lat. Jednak na tym nie koniec. Stosowanie takich preparatów stanowi duże ryzyko toksyczności dla ludzi, roślin i zwierząt.

Nielegalne środki ochrony roślin. Jakie jest ryzyko ich stosowania?

Nielegalne środki ochrony roślin wizualnie mogą do złudzenia przypominać oryginalne produkty. Jednakże nie mają z nimi nic wspólnego. Ich skład jest inny. W ich składzie, oprócz substancji biologicznie czynnych niewiadomego pochodzenia, mogą znajdować się liczne zanieczyszczenia oraz substancje niebezpieczne dla zdrowia. Nielegalne środki ochrony roślin nie są poddawane żadnej kontroli pod kątem ich działania. Z tego powodu nie ma pewności co do ich skuteczności oraz toksycznego wpływu na organizmy żywe. Nielegalne środki ochrony roślin mogą odznaczać się zarówno niewystarczającą skutecznością produktu oraz potrzebą powtórzenia zabiegu innym preparatem, jak również wzmożoną fitotoksycznością, prowadzącą do poważnych uszkodzeń roślin chronionych.

Nielegalne środki ochrony roślin. Czym ryzykujesz?

W świetle obowiązujących przepisów, nie tylko za sprzedaż, ale również za posiadanie i stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin grozi odpowiedzialność karna. Za samo posiadanie takich preparatów grozi grzywna dochodząca do 5 tys. zł. Za ich sprzedaż, oprócz grzywny, grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Natomiast za ich użycie i zanieczyszczenie nimi wody, powietrza lub gleby w sposób zagrażający ludziom, zwierzętom i środowisku grozi kara pozbawienia wolności na okres do 5 lat. Z kolei za sprowadzenie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi grozi pozbawienie wolności nawet na 8 lat. Jednakże to nie koniec dotkliwych kar. Wykrycie nieprawidłowości wynikających ze stosowania nielegalnych środków ochrony roślin wiąże się z utratą dotacji unijnych i certyfikatów oraz grozi koniecznością zniszczenia całego plonu.

Gdzie można znaleźć informację, czy dany środek ochrony roślin dopuszczony jest do obrotu na terenie Polski?

Wykaz środków ochrony roślin  dopuszczonych do obrotu na terenie Polski znajduje się w Rejestrze Środków Ochrony Roślin udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo w Biuletynie można znaleźć najnowsze publikowane etykiety środków ochrony roślin. Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑