Siew rzepaku ozimego krok po kroku – od czego zacząć?

W Polsce rzepak  jest pierwszą w kolejności wysiewaną na polu oziminą. Optymalny termin jego  siewu w większości rejonów naszego kraju przypada już na drugą połowę sierpnia. Jednak zanim przystąpimy do wysiewu rzepaku ozimego musimy zdecydować się na dobór najlepszej dla nas technologii uprawy i odpowiednio przygotować stanowisko pod siew. Artykuł „Siew rzepaku ozimego krok po kroku” będzie bardzo pomocny jeżeli planujesz zająć się jego uprawą.

Siew rzepaku ozimego krok po kroku

Krok pierwszy – Dobór właściwej technologii uprawy rzepaku ozimego

Przygotowanie gleby pod sierpniowy siew rzepaku należy rozpocząć od doboru optymalnej technologii uprawy. W przypadku rzepaku mamy do wyboru technologię bezorkową lub orkową. W polskich warunkach agrotechnicznych pierwsza z wymienionych technologii stosowana jest rzadko. Jednak w określonych przypadkach może przynieść zadawalające efekty ekonomiczne. Z reguły na ten rodzaj technologii decydują się producenci, którym po zejściu przedplonu pozostało niewiele czasu na siew rzepaku ozimego. Innym ważnym czynnikiem, który sprawia że część rolników decyduje się na ten rodzaj uprawy jest przebieg pogody, a dokładnie deficyt wody opadowej oraz powiązanej z nią zapasów wody glebowej.

Więcej na: ochrona roślin

Krok drugi – Przygotowanie stanowiska pod siew rzepaku w technologii orkowej

Głównym celem uprawy przedsiewnej jest przede wszystkim stworzenie odpowiednich warunków do siewu nasion oraz rozwoju młodych roślin. Odpowiednio przygotowana gleba jest spulchniona, ale nie przesuszona i może zachować optymalną ilość wody z okresu jesienno-zimowego. Po orce wykonanej na głębokość około 20-22 cm, glebę należy zabronować. Przy późnym siewie, dla zaoszczędzenia cennego czasu, można ją też zwałować.

Krok trzeci – Określenie terminu siewu

Termin siewu rzepaku ozimego uzależniony jest od panujących warunków klimatycznych w poszczególnych rejonach kraju. Najwcześniej siewu dokonuje się w rejonach północno-wschodnich, bo już w 1 i 2 tygodniu sierpnia, natomiast na innych obszarach termin ten przypada na drugą połowę sierpnia.

Krok czwarty – Określenie parametrów siewu

Średnia głębokość siewu rzepaku ozimego wynosi od 1,5 cm do 3,5 cm. Należy pamiętać, że na glebach lekkich i przesuszonych nasiona należy wysiewać głębiej niż na glebach zwięzłych i wilgotnych. W przypadku normy wysiewu nasion wynoszącej 40 szt/m2 zaleca się zastosowanie rozstawu  rzędów około 18-25 cm.

Krok piąty – Ochrona przed chwastami

W pierwszych dniach wzrostu siewki rzepaku są najwsiew rzepaku ozimego krok po krokurażliwsze na konkurencję ze strony niepożądanych roślin mogących pojawić się na polu. Z tego powodu ochronę rzepaku przed uciążliwymi chwastami najlepiej zacząć jak najwcześniej to tylko możliwe. Sprawdzonym rozwiązaniem w przedwschodowym zwalczaniu przytulii czepnej i wielu innych chwastów dwuliściennych jest Command® 480 EC – Przytulii nie przepuści. Command® 480 EC – Przytulii nie przepuści (Kliknij po więcej informacji) jest herbicydem doglebowym, stosowanym bezpośrednio po siewie, działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Chwastami wrażliwymi na działanie tego herbicydu są m.in.:  bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity oraz tobołki polne. Natomiast średnio wrażliwymi: komosa biała, maruna bezwonna, szarłat szorstki, rdest powojowy, przetacznik polny oraz psianka czarna.

Polecamy także: