Choroby przechowalnicze ziemniaka – charakterystyka

Ziemniaki, w zależności od przeznaczenia,  mogą być przechowywane nawet przez 10 miesięcy. W tym okresie bulwom zagrażają choroby przechowalnicze ziemniaka mogące powodować nawet kilkudziesięcio procentowe straty plonów. Ochrona zbiorów wymaga od producentów rolnych nie tylko stworzenia odpowiednich warunków składowania ziemniaków, ale również odpowiednio wczesnego zabezpieczenia ich  przed agrofagami.

Co wpływa na długość okresu przechowywania?

Na długość okresu składowania bulw wpływają dwie grupy czynników. Do pierwszej z nich zaliczają się czynniki bezpośrednio związane z warunkami przechowania bulw, natomiast do drugiej sposób ich przygotowania do tego okresu. Wykorzystanie przechowalni pozwala na stałe monitorowanie stanu ziemniaków oraz ograniczenie ubytków naturalnych spowodowanych m.in. stratami wody oraz oddychaniem bulw. Jednakże należy mieć na uwadze, że główną przyczyną strat przechowalniczych są choroby przechowalnicze ziemniakchoroby przechowalnicze ziemniakaa powodowane agrofagami grzybowymi, organizmami grzybopodobnymi oraz bakteriami.

Zaraza ziemniaka

Zaraza ziemniaka jest najgroźniejszą chorobą występującą w trakcie okresu wegetacji oraz przechowywania tej rośliny. Jej sprawcą jest grzybopodobny organizm Phytophthora infestans. Pierwsze objawy zarazy mogą występować już na polu, jednak najczęściej są obserwowane podczas składowania bulw. Zaraza może powodować straty zmagazynowanych ziemniaków dochodzące nawet do 90% zbiorów.

Przeczytaj więcej na: Ochrona ziemniaka 

Sucha zgnilizna

Sprawcą suchej zgnilizny są grzyby z rodzaju Fusarium. Pierwsze objawy choroby widoczne są po kilku tygodniach od zmagazynowania ziemniaków. Sucha zgnilizna może powodować straty plonu bulw przekraczające kilkanaście procent. Minimalizacja ryzyka wystąpienia choroby polega na odkażaniu pomieszczeń przechowalni przed magazynowaniem zbiorów oraz zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu pomieszczeń.

Mokra zgnilizna bulw ziemniaka

Sprawcami tej choroby są u bakterie z rodzajów  Bacillus, Clostridium, Dikeya, Pectobacterium oraz Pseudomonas. Pierwsze objawy mokrej zgnilizny mogą być widoczne podczas wegetacji, jednak najwięcej z nich obserwuje się podczas składowania bulw.

Desykacja plantacji sposobem na choroby przechowalnicze ziemniaka

Desykacja naci ziemniaczanej jest ważnym elementem agrotechniki w uprawie ziemniaka. Nie tylko ułatwia zbiór roślin ale również zapobiega stratom spowodowanym przez choroby przechowalnicze ziemniaka oraz urazy powstałe podczas kopania i transportu bulw. Do desykacji zaleca się preparaty, mające w swoim składzie karfentrazon etylowy, takie jak Spotlight Plus 060 EO. Spotlight Plus 060 EO (dowiedz się więcej), dzięki zawartości karfentrazonu etylowego, zwiększa wrażliwość roślin na światło i w konsekwencji powoduje ich uszkodzenie.  Już po upływie 7 dni od zastosowania następuje niemal całkowite zaschnięcie naci oraz zniszczenie chwastów.

Polecamy także: