Ochrona roślin mieszanie środków chwastobójczych

Opublikowano: 6 grudnia, 2014 | autor: Redaktor

Mieszanie środków chwastobójczych. Jak się do tego zabrać?

Równoczesne stosowanie dwóch lub trzech herbicydów czyli mieszanie środków chwastobójczych może przynosić wymierne korzyści, takie jak: obniżenie kosztów eksploatacji maszyn, zmniejszenie rozmiaru szkód powstałych w wyniku ugniatania kołami uprawianych roślin, lepszą organizację pracy przy kumulacji zabiegów agrotechnicznych czy możliwość szybkiego przeprowadzenia zabiegu wynikająca z użycia duże ilości preparatów. Przy okazji wykonywania zabiegu agrochemicznego istnieje możliwość dokarmiania dolistnego zboża, rzepaku czy kukurydzy. Proces takiego łączonego stosowania środków ochrony roślin lub ich połączenie z nawozami nazywa się potocznie „tank-mix”.
rzygotowanie opryskiwacza do pracy

Mieszanie środków chwastobójczych – czym należy pamiętać?

Należy pamiętać, że stosowanie tych samych mieszanin zależnie od odczynu gleby, jej typu oraz wilgotności może przynosić odmienne rezultaty. Podejmując decyzję o równoczesnym użyciu kilku preparatów trzeba zapoznać się z możliwymi negatywnymi efektami. Do negatywnych efektów należą m.in. prawdopodobieństwo trudności przy wykonywaniu zabiegu oraz obniżenie skuteczności, wynikające chociażby z niejednorodności powstałej mieszaniny czy antagonizmu składników.

Zasady tworzenia mieszanin zbiornikowych

Przygotowanie mieszaniny sporządzonej z dwóch lub więcej środków chwastobójczych wymaga wiedzy oraz przestrzegania pewnych zasad jej tworzenia. Warto wiedzieć jak łączyć dane substancje. Tylko dzięki poprawnemu mieszaniu oprysk z nich sporządzony będzie skuteczny oraz bezpieczny dla roślin, które chcemy chronić. Istotne jest zwracanie uwagi na formę użytkową danego preparatu. Informacja na ten temat producent zamieszcza na etykiecie. Najczęściej stosowane formulacje to:

  • WP- proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
  • SC- koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej
  • EC- koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
  • SE- suspoemulsja
  • EW- olej w wodzie
  • WG- granule do sporządzania zawiesiny wodnej

Przed zmieszaniem preparatów warto wziąć pod uwagę również ich działanie w którym wyróżnia się herbicydów o działaniu:

  • Dolistnym
  • Doglebowym
  • Synergicznym – doglebowym oraz dolistnym

napełnianie opryskiwacza środkami chwastobójczymiMieszanie herbicydów na jednoliścienne z herbicydami na dwuliścienne

Równie ważny jest cel działania preparatów z podziałem na chwasty jedno- i dwuliścienne oraz totalne, działające na obie grupy chwastów. W praktyce stosuje się mieszaninę dwóch pierwszych. Przed zastosowaniem mieszaniny warto jest rozważyć czy konieczne jest jej stosowanie. Jeśli w uprawie przeważa jedna grupa chwastów np. jednoliściennych zastosowanie dodatkowego preparatu przeciw roślinom dwuliściennym jest zbyteczne. Ważnym aspektem przy podjęciu decyzji o użyciu jednego preparatu, bądź zmieszaniu kilku jest stopień rozwoju chwastów. Przy doborze odpowiedniego terminu wykonania zabiegu zastosowanie mieszaniny dwóch preparatów jest celowe i opłacalne. Jednak przy walce z roślinami konkurencyjnymi w zaawansowanym stadium rozwoju najrozsądniejsze wydaje się zastosowanie środków oddzielne, we wzmocnionej ich dawce (przy co najmniej parodniowym ich odstępie).

 

Więcej na temat: herbicydy w zbożach

Przygotowując mieszaninę preparatów należy pamiętać aby nie mieszać środków chwastobójczych z grupy sulfonylomoczników z insektycydami fosforoorganicznymi. Nie powinniśmy mieszać również herbicydów zawierających w swoim składzie sól dimetyloaminową 2,4-D z nawozami zawierającymi siarczan miedzi. Zastosowanie preparatów zawierających MCPA w połączeniu ze środkami zawierającymi fenoksaprop-P-etylowy może obniżyć ich skuteczność.

Mieszanie środków chwastobójczych w praktyce

W trakcie przygotowania cieczy roboczej złożonej z mieszaniny herbicydów należy pamiętać o przestrzeganiu kolejności wprowadzania poszczególnych form preparatów do mieszaniny w zależności od ich formy użytkowej. W pierwszej kolejności dodaje się formy w postaci proszku WP. Następnie dodajemy koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej SC oraz SE i kolejno EC- koncentrat do sporządzania emulsji wodnej. Zanim wlejemy sporządzoną mieszaninę do zbiornika opryskiwacza należy wypełnić go do połowy wodą oraz włączyć mieszadło. Wszystkie preparaty powinny być uprzednio rozcieńczone odpowiednią ilością wody oraz wlewane w podanej wyżej kolejności. Preparat należy wlewać stopniowo, porcjami aby zapobiec wytrąceniu lub warzeniu się środka (powstają wtedy kłaczki lub oczka na powierzchni wody). Woda powinna być ciepła w celu ułatwienia rozpuszczania się w niej preparatów.

Zapoznaj się koniecznie z artykułem: Mieszanie środków ochrony roślin – o czym koniecznie trzeba pamiętać?

O tym musisz pamiętać

Sporządzona mieszanina powinna być zużyta w jak najkrótszym czasie, ponieważ nawet kilku godzinna przerwa może prowadzić do pogorszenia skuteczności oraz problemów z aplikacją. Informacje o możliwości łączenia danego preparatu z innymi można znaleźć na etykiecie. Czasami również umieszczone są informacje o substancjach wskazanych do mieszania w celu poprawy skuteczności synergicznego działania obu środków. Kiedy do mieszaniny herbicydów stosujemy dodatkowo nawóz zaleca się dodanie go do wody jako pierwszego. Następnie dodajemy preparat służący do ochrony roślin. Stosowanie łączone środków ochrony roślin, w stosunku do których nie ma zaleceń lub informacji producenta, osoba wykonująca zabieg dokonuje na własną odpowiedzialność. Niektóre substancje czynne zawarte w preparatach nie zawsze mogą być ze sobą łączone. W przypadku braku pewności warto zasięgnąć opinii u sprzedawcy bądź bezpośrednio u producenta.
Rozsądny i właściwy dobór preparatów użytych do sporządzenia mieszaniny herbicydów będzie skutkować zwiększeniem efektywności zastosowanego zabiegu agrochemicznego, co korzystnie wpłynie na uprawę oraz obniżenie kosztów produkcji i nakładu pracy.

Dowiedz się więcej o produktach do ochrony roślin firmy FMC Agro Polska oraz całościowych rozwiązaniach pomagających w optymalizacji wzrostu roślin uprawnych.

Tags: , , , , , , , , ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑