Mieszanie środków ochrony roślin – o czym koniecznie trzeba pamiętać?

Mieszanie środków ochrony roślin daje większe spektrum działania na rośliny niż w przypadku gotowych preparatów chemicznych. Jednak w takim przypadku obowiązują pewne szczególne zasady, o których trzeba koniecznie pamiętać!

Mieszaninę środków ochrony roślin można zastosować przy okazji wykonywania oprysków przeciw chwastom, grzybom i szkodnikom, dodając środek do dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Takie mieszanie środków ochrony romieszanie środków ochrony roślinślin i użycie mieszaniny w jednym oprysku przyniesie wymierne korzyści natury ekonomicznej znacznie obniżając (o ok. 50%) nakłady pracy ludzkiej i sprzętu.

Przygotowanie odpowiedniej mieszaniny różnych środków ochrony roślin z możliwością użycia tego jako wspólnej mieszaniny zbiornikowej, wymaga odpowiedniej wiedzy i przestrzegania pewnych ważnych zasad niezbędnych do jej wykonania. Jeśli plantator nie zastosuje się do takich zaleceń, to mieszanina nie będzie właściwa. Wykonany nią oprysk okaże się nieskuteczny, a nawet może być niebezpieczny!

Sprawdzamy oznaczenia na etykiecie środków ochrony roślin

Łącząc ze sobą poszczególne środki ochrony roślin należy przede wszystkim uważać na formę użytkową, czyli formulację każdego z nich. Informację taką znajdziemy na etykiecie środka. Należy więc umieć właściwie czytać takie etykiety. W ochronie roślin używane są etykiety:

  • EC – koncentrat do wykonania emulsji wodnej;
  • SC – koncentrat do wykonania zawiesiny wodnej;
  • WP – proszek do wykonania zawiesiny wodnej;
  • WG – granule do wykonania zawiesiny wodnej;
  • EW – olej w wodzie;
  • SE – suspoemulsja.

Kolejność mieszania preparatów ma znaczenie!

Należy przestrzegać kolejności wprowadzania tych preparatów do zbiornika, czyli do tworzonej w nim mieszaniny. Jeśli w jednym zbiorniku robi się ciecz roboczą, mieszając ze sobą wyłącznie pestycydy, to dodajemy środki w zależności od ich formy użytkowej. Najpierw trzeba wymieszać ze sobą formę WP (proszek do sporządzania zawiesiny wodnej) i WG (granule do sporządzania zawiesiny wodnej). Potem domieszać do nich kolejno: SC (koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej), SE (suspoemulsja) i EC (koncentrat do sporządzania emulsji wodnej).

Przeczytaj również: Środki ochrony roślin – 7 rzeczy o których trzeba pamiętać przy ich mieszaniu?

Nie zapominamy o odpowiednim użyciu wody.

Zanim środki użyte do mieszaniny zostaną w odpowiedniej kolejności wlane do zbiornika opryskiwacza, należy pamiętać, by wypełnić go do połowy wodą i włączyć mieszadło. Zapewni to automatyczne rozprowadzenie każdego środka i zapobiegnie jego osadzeniu i zbryleniu na dnie zbiornika. Ponadto, wszystkie użyte do danej mieszaniny preparaty muszą najpierw zostać rozcieńczone w wodzie, każdy z osobna i w odpowiedniej proporcji podanej na etykiecie. Następnie wlewamy je do zbiornika z zachowaniem kolejności. Należy to robić powoli, co nie dopuści do wytrącania lub warzenia się środków (na wodzie zaczną tworzyć się wtedy kłaczki lub oczka, a na dnie powstają osady).

Ponadto, woda użyta do wykonania roboczej cieczy opryskowej, powinna mieć temperaturę nieco wyższą, niż aktualna temp. otoczenia. Najłatwiej uzyskać to, jeśli zbiornik z wodą umieścimy na jakiś czas w nasłonecznionym miejscu. Jeśli już zrobimy gotową mieszaninę, to trzeba pamiętać, by zużyć ją jak najszybciej! Jeśli po oprysku zostanie niezużyta mieszanina, to nie możemy zostawić jej do następnego dnia lub do kolejnego oprysku. Niewykorzystana mieszanina i tak straci swoją przydatność do użycia.

Mieszanie środków ochrony roślin z nawozami.

Jeśli do zabiegu oprysku z użyciem środków ochrony roślin domiesza się nawozy (np. mocznik lub inny nawóz), to najpierw należy do zbiornika opryskowego wlać roztwór tego nawozu, a dopiero na końcu pestycydy. Ponieważ mocznik powoduje obniżenie temperatury, użyta do takiej mieszaniny woda musi być cieplejsza niż zwykle. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić trudności z przygotowaniem idealnie jednorodnej cieczy użytkowej.

Mieszanie na własną odpowiedzialność?

Na koniec należy zauważyć, że o ile łączne stosowanie środków ochrony roślin jest już dozwolone, to rolnik i tak wykonuje taki zabieg na własną odpowiedzialność. Tym samym, wszelkie szkodliwe efekty uboczne są winą rolnika. Mogą to być np. uszkodzenia roślin lub braku pożądanego efektu oprysku taką mieszanką. Wyjątek jest wtedy, gdy dany producent uwzględnił możliwość mieszania pewnych środków. Producent podał na etykietach (widocznych na opakowaniu) ich nazwy oraz zalecane dawki.

Dowiedz się więcej o produktach do ochrony roślin firmy FMC Agro Polska oraz całościowych rozwiązaniach pomagających w optymalizacji wzrostu roślin uprawnych. Czytaj więcej

Polecamy także: