Przygotowanie pola pod siew kukurydzy. O czym należy pamiętać?

W naszym klimacie siew kukurydzy przeprowadza się pomiędzy 20 kwietnia, a 5 maja, kiedy temperatura gleby wynosi co najmniej 8°C. Kukurydza jest rośliną bardzo wymagającą i niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie gleby pod jej siew, gdyż to właśnie prawidłowa agrotechnika jest czynnikiem determinującym wielkość i jakość przyszłych plonów. Jak powinno wyglądać przygotowanie pola pod siew kukurydzy? 

Jesienne zabiegi uzależnione są od przedplonu kukurydzy

Przygotowanie pola pod siew kukurydzy rozpoczyna się już jesienią i uzależnione jest od zastosowanego wcześniej przedplonu. W przypadku, gdy przedplonem są rośliny zbożowe, po ich zbiorze przeprowadza się płytką orkę oraz bronowanie i zimową orkę głęboką. Z kolei po okopowych stosuje się zimową orkę i wyrównuje pole.

przygotowanie-pola-pod-uprawe-kukurydzy

Wiosenne zabiegi uprawowe – przygotowanie pola pod siew kukurydzy 

Wiosną, najwcześniej jak to tylko możliwe, należy przeprowadzić włókowanie i bronowanie gleby. Zabiegi te przerywają parowanie gleby oraz przyspieszają jej ogrzewanie. Dodatkowo pobudzają nasiona chwastów do kiełkowania, co ułatwia ich eliminację. Do przeprowadzenia zabiegów uprawowych na glebach lekkich zaleca się użycie brony zębowej lub zestawu bron zębowych połączonych z wałem strunowym. Należy jednak unikać zbytniego spulchniania gleby, gdyż prowadzi to do jej wysuszenia. Z kolei na glebach średnich i ciężkich zaleca się stosowanie włókowania zamiast bronowania oraz wykorzystanie kompleksowych agregatów uprawowych. W przypadku deficytu wody w glebie zaleca się wykonanie głęboszowania.

Eliminacja chwastów przed siewem kukurydzy

Dla zapewnienia dobrych warunków wzrostu kukurydzy niezbędna jest wczesna eliminacja roślin konkurencyjnych pojawiających się na polu po wiosennych zabiegach uprawowych. Przeznaczone do tego celu herbicydy, takie jak Successor® 600 EC oraz Successor® Tx 487,5 SE, stosuje się po siewie kukurydzy przed jej wschodami lub bezpośrednio do fazy czterech liści. Z kolei wcześnie po wschodach kukurydzy zaleca się stosowanie takiego preparatu chwastobójczego jak Innovate 240 SC.

Polecamy także: