Materiał siewny zbóż ozimych – na co zwrócić uwagę?

Wysokiej jakości materiał siewny stanowi niezbędną podstawę do wyprodukowania wysokich jakościowych plonów. Bez niego, nawet najlepsza agrotechnika, okaże się niewystarczająca. Jakie cechy świadczą o jakości materiału siewnego? Na co należy zwrócić uwagę podczas jego zakupu? Jaki powinien być materiał siewny zbóż ozimych? Na te oraz inne pytania odpowiemy w artykule.

Kwalifikowany materiał siewny – tak czy nie?

Stosowanie kwalifikantów pozwala na uzyskanie zadowalających wielkościowo i jakościowo plonów w określonych warunkach środowiskowych. Kwalifikowany materiał siewny zbóż ozimych jest precyzyjny i już na wstępie producent zna wszystkie jego istotne parametry.

Należy jednak pamiętać, że rzeczywisty efekt plonotwórczy nasion zależy od oddziaływania szeregu czynników, w tym jakości materiału siewnego, właściwej agrotechniki oraz przyrodniczych warunków uprawy. Wpływ zastosowania kwalifikantów, przy prawidłowej agrotechnice, może wpłynąć na znaczny wzrost plonowania.

Materiał siewny zbóż ozimych pochodzący z własnego zbioru

W wielu gospodarstwach rolnicy „oszczędzają” stosując materiał siewny pochodzący z własnych zbiorów. Rozwiązanie to na pozór wydaje się tańsze. Jednak wykorzystując taki materiał należy liczyć się z jednej strony ze stopniowym spadkiem plonowania zbóż. Z drugiej strony ze wzrostem podatności zbóż na stresory wskutek niekorzystnych zmian genetycznych powstałych w wyniku nieplanowanych krzyżowań. Dodatkowo wykorzystanie takiego materiału wiąże się z uiszczeniem opłaty związanej z wyłącznym prawem hodowcy do odmiany, z tytułu odstępstwa rolnego.

Materiał siewny zbóż ozimych. Co decyduje o jakości materiału siewnego?

  • Czystość nasion
  • Masa tysiąca nasion
  • Zdolność kiełkowania
  • Wigor nasion

Przydatność nasion do siewu

Najważniejszymi parametrami wskazującymi przydatność nasion do siewu są energia i zdolność kiełkowania. Energia kiełkowania świadczy o wigorze nasion i szybkości ich kiełkowania. Z kolei wysoka zdolność kiełkowania zapewnia równomierne wschody roślin i pozwala na uzyskanie optymalnej obsady. Niezależnie od tego jaki materiał siewny wykorzystamy w uprawie warto sprawdzić jego siłę kiełkowania.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego?

Przy zakupie kwalifikantów powinniśmy mieć pewność, że kupujemy produkt wysokiej jakości. Każde opakowanie powinno być zaopatrzone w szczegółowe informacje dotyczące gatunku, odmiany, kategorii oraz numeru partii. Musi być zabezpieczone w sposób trwały, uniemożliwiający jego otworzenie bez uszkodzenia. Podmiot sprzedający materiał siewny powinien znajdować się w ewidencji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – PIORiN oraz wystawiać odpowiedni dokument sprzedażowy.

Polecamy także: