Rzepak jesienią. Bądź przygotowany na atak chwastów!

Wczesna eliminacja konkurencji chwastów jedno- i dwuliściennych ma niebagatelne znaczenie dla zapewnienia dobrego startu rzepaku jesienią.  Tylko rośliny w dobrej kondycji mogą odpowiednio wejść w okres zimy. Jak powszechnie wiadomo,  odpowiednia kondycja roślin, ma ogromny wpływ na dalszy ich wzrost i rozwój oraz decyduje o przyszłym plonowaniu.

rzepak jesieniąWalka z niepożądaną konkurencją – im wcześniej tym lepiej

Walkę z niepożądanymi konkurentami na polu najlepiej zacząć jak najwcześniej to tylko możliwe. Młode rośliny nie posiadają jeszcze dobrze rozwiniętej kutykuli, która mogłaby utrudniać przenikanie substancji aktywnych zawartych w środkach ochrony roślin, przez co ich eliminacja jeszcze przed wschodami lub zaraz po wykiełkowaniu pozwala na wykorzystanie najmniejszych zalecanych dawek herbicydów przy maksymalnym efekcie. Zatem zabiegi wczesnego odchwaszczania rzepaku jesienią są skuteczniejsze i tańsze.

Więcej na: ochrona roślin >>
Krytyczne pierwsze dni  wzrostu, czyli rzepak jesienią

W pierwszych dniach wzrostu siewki rzepaku są najbardziej narażone na konkurencję ze strony chwastów. Niepożądane rośliny zacieniają siewki rzepaku oraz utrudniają im pobór wody i substancji pokarmowych. Chwasty zasłaniając glebę zwiększają wilgotność łanu oraz obniżają temperaturę w dolnych jego warstwach, co znacząco pogarsza kondycję rzepaku. Poza tym młode rośliny uprawne konkurując z rywalami o składniki pokarmowe, wodę i światło nadmiernie wyrastają i wyciągają swoje szyjki korzeniowe nad glebę, co powoduje ich późniejsze wymarzanie i wypadanie. Prawidłowy pokrój dla rzepaku ozimego jest niezwykle istotny – powinien zimować w postaci silnie rozwiniętej i nisko osadzonej rozety.

Przeczytaj też: Zapotrzebowanie rzepaku na mikroelementy – tylko fakty!

Czy próbowałeś już Koban® 600 EC?

Koban® 600 EC jest nowoczesnym herbicydem przeznaczonym do wczesnej eliminacji konkurencji chwastów jedno- i dwuliściennych. Preparat oparty jest na bazie petoksamidu i stanowi doskonałe uzupełnienie spektrum działania produktów opartych na powszechnie stosowanym chlomazonie. Dużym atutem Koban® 600 EC – Partner do ochrony rzepaku (kliknij i przeczytaj więcej o produkcie) jest brak ograniczeń w stosowaniu w kolejnych sezonach. Oprócz tego środek rozkłada się w glebie podczas całego okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin następczych.

Zastosowanie Koban® 600 EC:

Termin stosowania: Środek stosować jesienią, przed wschodami rzepaku ozimego, oraz przed wschodami chwastów lub zaraz po ich wykiełkowaniu.

Zalecana dawka: 2,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: chwastnica pospolita, miotła zbożowa

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, tobołki polne

Chwasty odporne: fiołek polny, przytulia czepna

Polecamy także: