Głownie w kukurydzy. Te rzeczy warto wiedzieć!

W polskich warunkach klimatycznych kukurydzy zagraża niemal 400 patogenów, do których zaliczają się grzyby Ustilago maydis oraz Sphacelotheca reiliana powodujące głownie guzowatą oraz głownie pylącą kukurydzy. Patogeny te porażają plantacje co roku, ale z różnym nasileniem, a ich występowaniu sprzyja sucha i upalna pogoda. 

Głownia guzowata kukurydzy

Głownia kukurydzy wywołana jest porażeniem patogenem grzybowym Ustilago maydis. Zarodniki tego grzyba zachowują zdolność do infekcji przez okres 3 lat. Źródłem zakażenia chorobą są resztki pożniwne, zainfekowany materiał siewny oraz gleba. Charakterystycznym objawem choroby są guzowate narośla o różnym kształcie i wielkości. Występują na nadziemnych częściach kukurydzy, jak również na korzeniach roślin. Z czasem grzybnia zmienia się w brązowoczarną pylącą masę zarodników okrytą srebrzystoczarną błoną. Średnie straty w plonach spowodowane wystąpieniem tej choroby wynoszą około 3,5% plonu. Przy znacznym porażeniu roślin mogą przekraczać nawet 10%.

Głownia pyląca kukurydzy

Głownia pyląca kukurydzy spowodowana jest porażeniem patogenem grzybowym Sphacelotheca reiliana. Zainfekowanie kukurydzy głownią pyląca jest bardziej niebezpieczne od porażenia głownią guzowatą, co wynika m.in. z bardzo długiego okresu przeżywalności zarodników Sphacelotheca reiliana w glebie, przez okres wynoszący nawet 10 lat. Grzyb zimuje w postaci zarodników (teliospor) i może być przenoszony w glebie, na resztkach pożniwnych oraz przez zainfekowany materiał siewny. Porażone chorobą rośliny są niższe o barwie bladozielonej. Zmiany chorobowe widoczne są dopiero na kolbach, które nie mają wykształconych znamion słupków, są zniekształcone o cebulowatym pokroju. Kolby i wiechy porażonych roślin przekształcane są w ciemnobrązową masę grzybni i zarodników. Infekcja następuje w okresie kiełkowania kukurydzy. Rozwojowi choroby sprzyja sucha i upalna pogoda podczas której może zostać zainfekowane nawet 80-100% roślin. Wiechy porażonych roślin ulegają całkowitemu zniszczeniu, zaś silnie zainfekowane rośliny nie wytwarzają kolb.

Głownie w kukurydzy – zwalczanie

Zwalczanie głowni powinno być oparte o uprawę kukurydzy w płodozmianie, stosowanie zapraw nasiennych oraz kwalifikowanego materiału siewnego, jak również o usuwanie niszczenie, poza plantacją, roślin z objawami choroby.

 

Polecamy także: