Miodówka jabłoniowa – Rozpoznawanie i zwalczanie

Miodówka jabłoniowa (Psylla mali) to niewielki owad spokrewniony z mszycami. Żeruje na pąkach liściowych i kwiatowych ograniczając ich rozwój lub nie dopuszczając do niego. Jak i kiedy zwalczać szkodnika?

Miodówka jabłoniowa to pluskwiak równoskrzydły (Homoptera) należący do nadrodziny miodówek. Jest najbardziej rozpowszechniony w Polsce (w obrębie rodzaju występuje ponad 100 gatunków).

Charakterystyka i cykl życiowy miodówki jabłoniowej

Miodówka jabłoniowa to drobny owad o długości ciała zwykle nie przekraczającej 3 mm. Ma jasnozieloną barwę i przezroczyste, dachówkowato ułożone skrzydła. Płaskie larwy są początkowo żółte, później zielonkawe. Zimują wydłużone, pomarańczowe jaja. Samica składa je we wrześniu i w październiku pojedynczo lub grupowo na korze. Larwy żerują wczesną wiosną. Ich rozwój średnio trwa cztery tygodnie. Owady dorosłe pojawiają się od drugiej połowy czerwca. W ciągu roku rozwija się jedno pokolenie miodówki.

Miodówka jabłoniowa – szkodliwość owada

Miodówka jabłoniowa atakuje jabłonie, ale także grusze i gatunki ozdobne (np.: jarzęby zwyczajne). Larwy wylęgają się w okresie pękania pąków, chowają się do ich wnętrza, które stanowi ochronę przed światłem i przymrozkami. Wewnątrz pąków odbywa się rozwój czterech stadiów rozwojowych. Piąte jest już widoczne na szypułkach oraz na dolnej stronie liści.

Pojawienie się miodówki wiąże się z gorszym wzrostem drzew, słabszym kwitnieniem i większą podatnością na niekorzystne czynniki. Ma to pośrednie przełożenie na uzyskiwane plony. O miodówce musisz wiedzieć jeszcze, że…:

  • larwy żerują na pąkach kwiatowych i liściowych, w rezultacie czego organy nie rozwijają się, rozwijają się częściowo i są zdeformowane. Zaatakowane fragmenty jaśnieją, żółkną lub stają się brązowe,
  • czasem pąki zasychają,
  • owady wydzielają słodką, lepką substancję, która powoduje sklejanie pąków,
  • dodatkowo lepka substancja jest pożywką dla grzybów sadzakowych (zwiększone ryzyko wystąpienia chorób grzybowych).

Jak zwalczać szkodnika?

W sadzie zaleca się dokonywać lustracji jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji drzew.

Przy pomocy lupy należy sprawdzać po jednej gałęzi (najlepiej 2-3 letniej) z 40 losowo wybranych drzew. Jeśli okaże się, że na sporej części występują pomarańczowe jaja, lustrację trzeba ponowić na początku fazy zielonego pąka kwiatowego.

Wówczas zbiera się po 20 pąków kwiatowych na 20 losowo wybranych drzewach. Próg zagrożenia to 60 larw na 200 pąków. Do zwalczania stosuje się preparaty oparte na bazie oleju rydzowego. Z substancji aktywnie czynnych wysoką efektywnością charakteryzuje się beta-cyflutryna, alfa-cypermetryna i lambda-cyhalotryna. Zabiegi wykonuje się w końcowej fazie pękania pąków kwiatowych.

Do ograniczenia populacji miodówki przyczyniają się mrozy oraz drapieżne pluskwiaki.

Miodówka jabłoniowa bywa szkodnikiem „niedocenianym”. Owad w dużym nasileniu może jednak narobić sporo szkód w sadzie.

Polecamy także: