Połyśnica marchwianka zwalczanie

Połyśnica marchwianka jest groźnym szkodnikiem warzyw korzeniowych. Zwalczanie połyśnicy wymaga systematycznego i konsekwentnego działania, które łączy zarówno działania profilaktyczne, jak i metody ochrony chemicznej. Co warto wiedzieć na temat tego szkodnika? Jak skutecznie chronić uprawy warzyw korzeniowych i zwalczyć połyśnicę marchwiankę?

Połyśnica marchwianka zwalczanie

Dwa pokolenia połyśnicy marchwianki – podwójne wyzwanie w ochronie upraw

W ostatnich latach wzrasta znaczenie gospodarcze szkodników warzyw, takich jak połyśnica marchwianka. Zwalczanie tego szkodnika jest podwójnym wyzwaniem, ponieważ w ciągu roku pojawiają się aż dwa jego pokolenia.

Szczególnie niebezpieczne dla upraw marchwi i innych warzyw korzeniowych są larwy pierwszego pokolenia połyśnicy marchwianki, które żerują na przełomie maja i czerwca. Larwy połyśnicy marchwianki uszkadzają korzenie młodych roślin, prowadząc do ich szybkiego zamierania. Larwy drugiego pokolenia połyśnicy marchwianki, żerujące w lipcu i sierpniu, drążą w korzeniach marchwi podskórne korytarze i wypełniają je odchodami. To prowadzi do rozwoju infekcji grzybowych oraz gnicia korzeni.

Połyśnica marchwianka – zwalczanie wymaga natychmiastowej reakcji

Połyśnica marchwianka to groźny szkodnik, który może zniszczyć uprawy marchwi i innych warzyw korzeniowych. Straty spowodowane porażeniem roślin uprawnych przez tego szkodnika mogą sięgać nawet 80 proc. Aby uratować plony, kluczowe jest szybkie działanie. Po zaobserwowaniu przekroczenia progu zagrożenia przez połyśnicę marchwiankę należy natychmiast reagować.

Połyśnica marchwianka – monitoring i próg zagrożenia

Monitoring nalotu połyśnicy marchwianki prowadzi się przy użyciu żółtych tablic lepowych. Powinno się je ustawiać około 2-3 cm od brzegu plantacji, po 3-4 sztuki z każdej strony. Dla ustalenia nalotów osobników pierwszego pokolenia tablice lepowe ustawia się od drugiej połowy maja do drugiej połowy czerwca. Zaś dla drugiego pokolenia tego szkodnika od połowy lipca do połowy sierpnia. Tablice należy sprawdzać codziennie, licząc złapane muchówki.

Próg zagrożenia dla pokolenia wiosennego połyśnicy marchwianki wynosi co najmniej 2 muchówki odłowione na 3-4 tablicach lepowych w ciągu trzech kolejnych dni. Natomiast dla pokolenia letniego próg ten wynosi średnio 0,75-1 muchówki.

Połyśnica marchwianka – zwalczanie i profilaktyka

Skuteczna walka z połyśnicą marchwianką wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego różne metody zwalczania. Integrowana ochrona plantacji opiera się na wykorzystaniu wszystkich dostępnych sposobów ograniczania liczebności szkodnika. Na pierwszym miejscu stawia się metody agrotechniczne, a po środki chemiczne sięga się w ostateczności.

Lokalizacja plantacji i płodozmian

  • Wybór stanowiska. Unikaj sadzenia marchwi w bezpośrednim sąsiedztwie ubiegłorocznych upraw warzyw korzeniowych. Nie należy zakładać plantacji w pobliżu zarośli, drzew czy zaniedbanych nieużytków, które stanowią siedliska szkodnika.
  • Płodozmian. Należy zapewnić co najmniej 4-letnią przerwę w uprawie warzyw korzeniowych na tym samym stanowisku. Stosowanie odpowiedniego płodozmianu utrudnia rozwój połyśnicy marchwianki i ogranicza jej populację.

Uprawki glebowe

  • Orka zimowa. Dokładne przekopanie gleby powoduje wyrzucenie na powierzchnię bobówek, które giną pod wpływem niskich temperatur lub padają ofiarą ptaków.

Dodatkowe metody ograniczania występowania połyśnicy marchwianki

  • Wybór do uprawy odmian warzyw, które są odporne na szkodniki

Zwalczanie chemiczne połyśnicy marchwianki

W przypadku przekroczenia przez połyśnicę marchwiankę progu zagrożenia koniecznie może okazać się zastosowanie insektycydów. Należy jednak pamiętać, że preparaty chemiczne powinny być stosowane z rozwagą i zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w etykiecie produktu.

Do chemicznego zwalczania połyśnicy marchwianki zaleca się stosowanie insektycydów zawierających CYAZYPYR®, takich jak Benevia® <<< SPRAWDŹ!  Preparat charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu szkodnika, a przy tym jest bezpieczny dla pszczół i innych owadów pożytecznych.

Polecamy także: