Ochrona roślin co-zrobić-ze-zużytymi-opakowaniami-po-środkach-ochrony-roślin

Opublikowano: 2 lutego, 2015 | autor: Redaktor

Zużyte opakowania po środkach ochrony roślin – co z nimi zrobić?

środków ochrony roślin nie wyrzucamy tak jak inne odpady komunalneZastanawiasz się co zrobić ze zużytymi opakowaniami po środkach ochrony roślin? Na pewno nie wyrzucaj do śmieci razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. To może Ciebie słono kosztować, a z drugiej strony możesz narazić środowisko na duże niebezpieczeństwo!

Przeczytaj więcej o ŚOR na: herbicydy w zbożach

Zużyte opakowania? A co mówi polskie prawo?

Polskie prawo zobowiązuje rolników do odpowiedniego postępowania z opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin. Nie mogą one być wyrzucane do zbiorowych pojemników na śmieci, ale muszą być odpowiednio zagospodarowane. Aby pozostać w zgodzie z prawem zużyte opakowania powinny zostać zwrócone do punku sprzedaży, gdzie zostały zakupione. Po czym sklep zwraca je producentom. W Polsce od 2004 roku funkcjonuje System Zbiórki Opakowań PSOR (wcześniej jako: System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin toksycznych i bardzo toksycznych), zorganizowany i nadzorowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). System ten pomaga rolnikom, a także innym użytkownikom środków ochrony roślin rozwiązywać problemy związane z zagospodarowaniem opakowań po tych produktach. W ramach tego systemu na terenie całego kraju, głównie w punktach sprzedaży środków ochrony roślin, a także przy niektórych gminach, zorganizowane są punkty zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin toksycznych dla ludzi oraz zwierząt wykorzystywanych w rolnictwie. Dzięki działaniu Systemu Zbiórki Opakowań PSOR rolnicy mogą bez ponoszenia żadnych kosztów wypełnić swój prawny obowiązek, a także działać na rzecz ochrony środowiska. Wystarczy aby czyste opakowania (przepłukane trzykrotnie wodą) przynieśli z powrotem do sklepu. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do zbierania pojemników, a operator Systemu zapewnia ich odbiór na koszt producentów i importerów. Tylko w 2013 roku użytkownicy środków ochrony roślin zwrócili do sklepów ponad 1700 ton opakowań po tych produktach.

Jak postępować z zużytym opakowaniem po środkach ochrony roślin?

Większość substancji zawartych w środkach ochrony roślin ma działanie szkodliwe, dlatego po wykorzystaniu preparatu puste opakowania powinny być odpowiednio magazynowane i przetwarzane. Na etykiecie każdego produktu znajdują się informacje o niebezpieczeństwach lub zagrożeniach, jakie może on stwarzać, wskazując jednocześnie na sposób postępowania z opakowaniem. Zawiera również oznaczenia o stopniu jego szkodliwości oraz toksyczności, a także o zaleceniach bezpiecznego stosowania. Kategorycznie zabronione jest palenie opakowań po środkach niebezpiecznych oraz wykorzystywania ich do innych celów. Zgodnie z wymogami prawnymi, powinny być one odpowiednio zagospodarowane czyli zwrócone do odpowiedniego punktu ich zbiórki. Informacje o znajdującym się w okolicy punkcie zbiórki można uzyskać w gminie. Pamiętajmy też, że możemy zwrócić je do sklepu gdzie dokonaliśmy zakupu. Sklepy mają obowiązek ich przyjęcia. Po przekazaniu opakowań do punktu zbiórki lub do sklepu kończy się odpowiedzialność prawna rolnika za unieszkodliwienie opakowania. Od 2014 roku wprowadzona została nowo obowiązująca ustawa, która zmienia zasady postępowania z pojemnikami po środkach niebezpiecznych. Nałożony został obowiązek na użytkownika do zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne do sklepu lub hurtowni. Niespełnienie obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny. Nie ma natomiast obowiązku szybkiego zwrotu tych opakowań. Przy odpowiedniej organizacji można zebrać ich większą ilość i wtedy dostarczyć do miejsca zbiórki. Ważne jest aby oddawać je czyste, przepłukane trzykrotnie czystą wodą. Wykorzystana w tym celu woda powinna trafić do zbiornika opryskowego z cieczą roboczą. Opakowania należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, z dala od pasz przeznaczonych dla zwierząt oraz zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

szczególnie niebezpieczne zużyte opakowania po środkach ochrony roślin - oznaczenieJakie opakowania należy zwracać?

Nie wszystkie opakowania należy zwracać do punktów odbioru. Opakowania po nietoksycznych i niezagrażających środowisku środkach można potraktować jak inne odpady. Należy zwracać te pojemniki o zwrocie których informuje nas ich etykieta. W jej treści jest to wyraźnie napisane. Zwrotowi podlegają opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych lub bardzo toksycznych dla organizmów wodnych, pszczół oraz ludzi i zwierząt lądowych. Koniecznie i bez wyjątków należy zwracać między innymi opakowania z etykietą taka jak po lewej stronie – to środki ochrony roślin, które zawierają bardzo szkodliwe substancje.

Tags: , , , , ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑