Chwasty w grochu jadalnym i siewnym

Chwasty w grochu jadalnym i siewnym negatywnie wpływają na rozwój roślin i ich plonowanie. Ze względu na dużą wrażliwość grochu na zachwaszczenie wtórne, kluczowe znaczenie ma stała obserwacja plantacji i szybka reakcja w przypadku pojawienia się roślin konkurencyjnych. Które chwasty są dla grochu najgroźniejsze?

Najgroźniejsze chwasty w grochu jadalnym i siewnym

W grochu jadalnym i siewnym można spotkać wiele gatunków chwastów, zarówno jednoliściennych, jak i dwuliściennych.

Chwasty jednoliścienne w grochu

Do najgroźniejszych chwastów jednoliściennych w grochu należą:

Chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli L.

Silnie ekspansywna i konkurencyjna roślina. Pobiera z gleby duże ilości składników pokarmowych i wody.

Owies głuchy Avena fatua L.

Jeden z najbardziej szkodliwych chwastów jednorocznych klimatu umiarkowanego. Wykazuje właściwości allelopatyczne ograniczając rozwój innych roślin. Skutecznie konkuruje z grochem o składniki pokarmowe. Dodatkowo  przerasta rośliny uprawne ograniczając ich dostęp do światła słonecznego.

Perz właściwy Elymus repens L.

Wieloletni chwast o rozbudowanym systemie korzeniowym. Pobiera z gleby duże ilości składników odżywczych. Wykazuje również właściwości allelopatyczne, wywierając negatywny wpływ na rozwój roślin uprawnych.

Perz właściwy chwasty w grochu
Perz właściwy (Elymus repens L.)

Chwasty dwuliścienne w grochu

Do najbardziej problematycznych chwastów dwuliściennych uprawy grochu należy zaliczyć m.in.:

Komosa biała Chenopodium album L.

Wyróżnia się wysoką konkurencyjnością o wodę, składniki odżywcze i światło słoneczne. Silnie zagłusza rośliny uprawne. Dodatkowo może być żywicielem szkodników, np. mszyc.

Farbownik polny Anchusa arvensis L.

Szybko rosnący chwast, który może tworzyć gęste łany, ograniczając dostęp światła słonecznego do roślin.

Maruna bezwonna Tripleurospermum maritimum L.

Wyróżnia się wysoką konkurencyjnością o wodę i składniki odżywcze. Silnie zagłusza rośliny uprawne, ograniczając ich dostęp do niezbędnych czynników wzrostu.

Ostrożeń polny Cirsium arvense L.

Wieloletni chwast o rozbudowanym systemie korzeniowym, utrudniającym jego zwalczanie. Silnie konkuruje z grochem o wodę, składniki odżywcze i światło słoneczne.

Rdestówka powojowata Fallopia convolvulus L.

Pnąca roślina, która owija się wokół łodyg grochu, ograniczając ich wzrost i dostęp do światła słonecznego. Tworzy gęste łany i zagłusza rośliny uprawne. Posiada silnie rozwinięty system korzeniowy, utrudniający jej zwalczanie.

Rumian polny Anthemis arvensis L.

Szybko rosnący chwast, który może tworzyć gęste łany, ograniczając dostęp światła słonecznego. Silnie zubaża glebę ze składników mineralnych.

Chwasty w grochu - komosa biała
Komosa biała (Chenopodium album L. )

Wrażliwość grochu jadalnego i siewnego na chwasty w początkowej fazie rozwoju

Groch jadalny i siewny charakteryzuje się hypogenicznym typem kiełkowania, co oznacza że liścienie pozostają w glebie i nie przeprowadzają procesu fotosyntezy. Funkcję asymilacyjną spełniają dopiero pierwsze liście. Ta specyficzna cecha ma istotny wpływ na wrażliwość grochu na chwasty w początkowej fazie rozwoju.

Konkurencja o zasoby

Groch jadalny i siewny w początkowych fazach wzrostu jest silnie uzależniony od substancji odżywczych zmagazynowanych w nasionach. Dzieje się tak, ponieważ fotosynteza rozpoczyna się dopiero na pierwszych liściach, a system korzeniowy jest w tym czasie słabo rozwinięty. Tę specyfikę wykorzystują chwasty, które kiełkują szybciej i rozwijają mocniejszy system korzeniowy. Efektywniej pobierają one składniki pokarmowe z gleby, prowadząc do jej zubożenia i pogorszenia warunków wzrostu grochu.

Ograniczony dostęp do światła

Gęste zachwaszczenie ogranicza dostęp grochu do światła słonecznego, niezbędnego do przeprowadzenia fotosyntezy. To z kolei powoduje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin, a w konsekwencji obniżenie ich kondycji oraz wielkości plonów.

Chwasty w grochu zwalczanie

Chwasty w grochu jadalnym i siewnym powinny być zwalczane przedwschodowo przy użyciu preparatów zawierających substancje czynne chlomazon i pendimetalinę. Przykładem skutecznych preparatów przeciw roślinności konkurencyjnej są Command® 480 EC oraz Stallion® 363 CS.

SPRAWDŹ >>> Command® 480 EC

SPRAWDŹ >>> Stallion® 363 CS

Polecamy także: