Jakie były plony zbóż w 2022 roku?

Miniony właśnie rok skłania do podsumowań. Plony zbóż w Polsce w 2022 roku były co prawda o dwa procent wyższe niż w roku poprzednim. Jednak sytuacja, delikatnie rzecz biorąc, nie była dla rolników sprzyjająca. Zawirowania na światowych rynkach oraz trudna sytuacja geopolityczna na Ukrainie mocno odbiły się na cenach zbóż przeznaczonych zarówno na eksport, jak również na potrzeby krajowe.

Jakie były zbiory i jak plonowały zboża w 2022 roku? Które odmiany miały najlepsze wyniki?

Jakie były zbiory zbóż w 2022 roku

Zgodnie ze statystykami przedstawionymi przez Komisję Europejską szacunkowe plony zbóż w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2022 roku wyniosły łącznie 268,92 mln ton.

Z kolei Główny Urząd Statystyczny oszacował zbiory zbóż w Polsce na ogółem 35,3 mln ton, czyli o dwa procent więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oceniono na 21,9 mln ton, tj. o sześć procent więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Plony zbóż w 2022 roku

Znacznie mniejsza liczba anomalii pogodowych w 2022 roku korzystnie wpłynęła na poziom plonowania zbóż. Ulewy, nawałnice oraz gradobicia, jeżeli się pojawiały, to raczej lokalnie.

W czerwcu 2022 deficyt wody dla roślin uprawnych miał miejsce w całym kraju, jednak w zależności od rejonu skala problemu była inna. Najgorzej było w zachodniej i wschodniej części Polski. Z kolei w środkowej części kraju, ciągnącej się od Mazur do Tatr, odnotowano najmniejszy niedobór wody.

Pomimo to, warunki pogodowe pozwoliły producentom rolnym na osiągnięcie lepszych poziomów plonowania zbóż niż w 2021 roku.

Najlepiej plonowała pszenica ozima 54,4 dt/ha, następnie jęczmień ozimy z wynikiem 49,5 dt/ha oraz zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 45,9 dt/ha.

 

Tabela 1 Plony i zbiory zbóż w latach 2021-2022 (GUS, 2022)

 

 

Gatunek

Plony

Zbiory

2021

2022

2021

2022

dt/ha

mln t

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

42,6

45,9

27,0

26,8

pszenica ozima

51,8

54,4

11,3

12,5

jęczmień ozimy

47,7

49,5

1,4

1,5

pszenżyto ozime

43,1

45,6

5,2

5,3

pszenica jara

39,6

42,4

0,9

0,9

jęczmień jary

37,8

39,5

1,6

1,3

mieszanki zbożowe ozime

36,6

37,5

0,4

0,2

żyto

33,1

35,8

2,5

2,3

pszenżyto jare

33,7

35,7

0,2

0,2

mieszanki zbożowe jare

33,7

33,8

1,9

0,9

owies

31,4

32,8

1,7

1,5

 

Które gatunki zbóż miały najlepsze wyniki?

Zgodnie z danymi Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) najlepiej plonującymi odmianami zbóż w 2022 roku były:

  • pszenica zwyczajna ozima (wartość technologiczna A): Hyvega F1, Chevignon, Pallas, Attribut, Jannis, Linus, Opoka, RGT Diplom, RGT Kilimanjaro, RGT Technik
  • pszenica jara: KWS Dorium, Aura
  • pszenżyto ozime: Tributo, Metro, SU Klaus, SU Favonius, SU Liborius, Panaso, Lombardo, SU Atletus
  • żyto ozime: Dańkowskie Alvaro, Dańkowskie Kanter, Reflektor, Dańkowskie Dragon , Inspector, Dańkowskie Granat, Dańkowskie Hadron, Dańkowskie Skand, Dańkowskie Turkus

Ceny zbóż pod koniec 2022 roku

Niestabilna sytuacja na rynku zbóż w 2022 roku mocno wpłynęła na wahania cen tego surowca. Ceny zbóż przeznaczonych zarówno na eksport, jak i na potrzeby krajowe bardzo spadły. Pod koniec 2022 roku nastąpiły nieznaczne podwyżki cen skupu ziarna.

30 grudnia 2022 ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupach oscylowały w granicach 1.240,00-1.530,00 zł/ton, żyta konsumpcyjnego 950,00-1.200,00 zł/ton, jęczmienia browarnego 1.000,00-1.560,00 zł/ton, zaś owsa konsumpcyjnego 1.080,00-1.380,00 zł/ton.

Zboża ozime – najważniejsze aspekty uprawy

Polecamy także: