Zbiory zbóż w Polsce w 2023 roku

Zbiory zbóż w Polsce w 2023 roku wyniosły łącznie 35,8 mln ton. To umocniło pozycję Polski w ścisłej czołówce największych producentów zbóż w Unii Europejskiej. Jaki wpływ na plony miała dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna i nieprzewidywalna pogoda? Jak wyglądały zbiory poszczególnych zbóż? Jakie są prognozy na przyszły rok?

Zbiory zbóż w Polsce w 2023 roku ogółem

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2023 roku w Polsce zebrano łącznie 35,8 mln ton zbóż ogółem. To oznacza wzrost plonów o 0,5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Zbiory zbóż podstawowych wyniosły 26,5 mln ton, czyli o 2 proc. mniej niż w 2022 roku. Z kolei zbiory rzepaku i rzepiku wyniosły 3,7 mln ton, co oznaczało wzrost o 3 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Zbiory zbóż podstawowych w Polsce w 2023 roku

Pszenica

Zbiory pszenicy w 2023 roku wyniosły 12,1 mln ton i były o 3 proc. niższe w porównaniu do roku poprzedniego. Plony tego zboża wyniosły średnio 45,4 dt/ha, czyli o 1 proc. mniej niż w 2022 roku. Powierzchnia uprawy pszenicy w Polsce w 2023 roku wyniosła 2,4 mln ha, czyli o 2 proc. mniej niż rok wcześniej.

Żyto

Zbiory żyta w 2023 roku wyniosły 2,5 mln ton, co oznacza spadek o 1 proc. w porównaniu do roku 2022. Plony tego zboża wyniosły 39,3 dt/ha, czyli o 1 proc. więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

W 2023 roku areał powierzchni upraw żyta wynosił 3,8 proc. powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Był to drugi co do wielkości udział wśród zbóż podstawowych, tuż po pszenicy.

Jęczmień

Zbiory jęczmienia w Polsce w 2023 roku były wyższe o 1 proc. niż w roku poprzednim i wyniosły 1,7 mln ton. Plony tej rośliny wyniosły 46,2 dt/ha, czyli o 1 proc. więcej niż w roku poprzednim. Powierzchnia uprawy tego zboża w 2023 roku wzrosła o 13,7 mln ha, co oznacza wzrost o 1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Inne zboża podstawowe

W 2023 zbiory pozostałych zbóż podstawowych, takich jak owies, pszenżyto i mieszanki zbożowe, wyniosły kolejno 0,1 mln ton, 0,1 mln ton i 0,01 mln ton. Łączny wynik wyniósł 0,21 mln ton i był o 1 proc. wyższy w porównaniu do roku poprzedniego.

Zbiory rzepaku i rzepiku

W 2023 roku w Polsce zebrano 3,7 mln ton rzepaku i rzepiku, co oznacza wzrost o 3 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Plony rzepaku wyniosły 39,2 dt/ha, czyli o 1 proc. więcej niż w 2022 roku. Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w tym roku wyniosła 930 tys. ha i była o 2 proc. wyższa w porównaniu do roku poprzedniego.

Zbiory zbóż w Polsce w 2023 roku – wpływ czynników zewnętrznych na uprawę zbóż i ich zbiory

Zmiany klimatyczne a zbiory zbóż w Polsce

W 2023 roku w Polsce panowały łagodne zimy, wiosna była ciepła i sucha, a lato ciepłe i wilgotne. Takie warunki pogodowe sprzyjały uprawie zbóż, dlatego zbiory zbóż w Polsce w tym roku były wyższe niż w roku poprzednim.

Polityka gospodarcza

W 2023 roku w Polsce obowiązywały dopłaty bezpośrednie dla rolników, które miały na celu wsparcie produkcji rolnej. Dopłaty bezpośrednie przyczyniły się do wzrostu powierzchni uprawy zbóż w Polsce.

Sytuacja geopolityczna

Wpływ wojny w Ukrainie na produkcję zbóż w Polsce miał charakter pośredni. Wzrost cen zbóż na światowym rynku spowodował ich wzrost także w Polsce. To z kolei skłoniło niektórych rolników do powiększenia powierzchni uprawy zbóż, w celu zwiększenia dochodów.

Perspektywy dla zbiorów zbóż w Polsce w 2024 roku

W 2024 roku prognozuje się wzrost zbiorów zbóż w Polsce. Głównym czynnikiem, który będzie miał na to wpływ, jest oczekiwany wzrost cen zbóż na rynkach światowych. Wojna w Ukrainie może dodatkowo przyczynić się do wzrostu eksportu zbóż z Polski.

 

Bibliografia:

GUS, 2023. Dane o produkcji zbóż w Polsce w 2023 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2023). Raport o stanie polskiego rolnictwa w 2023 roku. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polecamy także: