Susza w uprawach – zagrożenie!

W ciągu ostatnich lat częstość i nasilenie susz wydaje się być coraz istotniejszym problemem dla rolników. Według naukowców za wzrost temperatury powietrza na terenie kraju o 1°C oraz spadkowę tendencję bilansu wodnego odpowiedzialne jest globalne ocieplenie klimatu. Okres wegetacji roślin jest jeszcze w pełni, natomiast synoptycy w najbliższym czasie nie przewidują opadów deszczu. Okres ten jest wyjątkowo krytyczny… Brakuje wody, a może być jeszcze gorzej i może czekać nas susza w uprawach.

Monitoring suszy rolniczej

Według danych monitoringu opublikowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa (IUNG) w Puławach za okres 21.IV–20.VI 2015r. w Polsce istnieje duże ryzyko wystąpienia suszy. Bilans wodny na terenie całego kraju jest ujemny. Obecnie największe zagrożenie suszą rolniczą zostało odnotowane wśród upraw zbóż jarych oraz roślin strączkowych, ale wśród tych pierwszych jest ono największe zwłaszcza na glebach bardzo lekkich i lekkich.

Zagrożone województwa suszą wśród zbóż jarych

Według IUNG susza dla zbóż jarych występuje aż w 7 województwach (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, lubuskie, mazowieckie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie). W województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych wynosi 158 i stanowi aż 13% powieszchni gruntów ornych tego województwa. Dla wielkopolskiego przewidziano 137 zagrożonych gmin, łódzkiego 56, mazowieckiego 38, lubuskiego 16, pomorskiego 5, natomiast warmiśko-mazurskiego 2.

Ciepły i suchy kwiecień oraz chłodny i również suchy maj

Według IUNG kwiecień odznaczał się zróżnicowaniem pod względem poziomu opadów atmosferycznych na obszarze całego kraju. Bardzo niskimi opadami (poniżej 20 mm) charakteryzowały się między innymi Pojezierza Poznańskie, Gnieźnieńskie, Krajeńskie, Szczecineckie, Wałeckie. Opady niskie (20-30 mm) występowały na przeważającym obszarze Polski. Dla odmiany dość duże opady wynoszące 40-80mm występiły na Pojezierzu Litewskim oraz na Pobrzeżu Gdańskim. Warto zaznaczyć, że w Tatrach w tym okresie odnotowano miejscami opady rzędu 100 mm. W maju opady atmosferyczne rówież były zróżnicowane. Niskie opady wystąpiły w zachodniej i środkowej części Polski. Najniższe opady wystąpiły zwłaszcza na Ziemi Lubuskiej w Wielkopolsce oraz na Kujawach (poniżej 20 mm). W dużej części kraju opady były małe (20-40 mm). Na wschodzie natomiast opady przekroczyły 120-200% normy wieloletniej. Pod względem temeratur maj został sklasyfikowany jako chłodny, gdyż najwyższe odnotowane teperatuty powietrza osiągnęły ledwo 13,5ºC.

Czerwcowy deficyt wody

Czerwiec charakteryzował się dużym zróżnicowaniem pod względem występowania opadów atmosferycznych. W pierwszej dekadzie tego miesiąca były one stosunkowo niskie i wynosiły zaledwie 5 mm na przeważającym obszarze kraju.  Druga dekada czerwca usiana była dość wysokimi opadami (20-50 mm) na południu i południowym-zachodzie. Za to wschód oraz północny wschód charakteryzował się małymi i bardzo małymi opadami. W zachodniej części Nizin Środkowopolskich odnotowano deficyt wody, w wyniku którego może dojść do obniżenia plonów wielu upraw.

Polecamy także: