Adiuwanty przy zabiegach herbicydami i fungicydami – warto?

Maksymalna skuteczność zastosowanych zabiegów ochrony roślin zależy od wielu czynników. Niejednokrotnie mogą być nimi jakość wody, pokrycie roślin cieczą roboczą, czy niesprzyjające warunki pogodowe. Na szczęście na rynku pojawia się coraz więcej sposobów na podniesienie skuteczności zabiegów, nawet przy wymienionych wyżej czynnikach. Z pomocą przychodzą nowoczesne środki w postaci adiuwantów, które wspomagają działanie substancji czynnych zawartych w preparatach oraz podnoszą odporność roślin. Chociaż w Polsce wciąż nie są zbyt popularne nasi zachodni sąsiedzi sięgają po nie bardzo chętnie. Dlatego warto też przyjrzeć się im bliżej.

adiuwanty powodują lepsze wykorzystanie cieczy roboczejCzym są adiuwanty?

Samo słowo adiuwant pochodzi od łacińskiego słowa adiuvare – co oznacza pomagać, wspierać. Substancje pomocnicze, czyli adiuwanty modyfikują właściwości sporządzonej z ich udziałem cieczy roboczej, między innymi zapobiegają przesiąkaniu roztworu z wierzchniej warstwy gleby w jej głąb, ułatwiają mieszanie się kilku preparatów zawierających rożne substancje czynne, czy w końcu poprawiają przenikanie substancji czynnych w głąb roślin.

Więcej na temat: herbicydy w zbożach

Wykorzystanie adiuwantów

Najczęściej adiuwanty wykorzystywane są jako substancje pomocnicze przy stosowaniu herbicydów. Mogą być one jednak używane także przy innych środkach ochrony roślin, takich jak fungicydy czy insektycydy. Adiuwanty swoją rosnącą popularność zawdzięczają nie tylko temu, że w znaczący sposób podnoszą skuteczność zabiegów ochronnych, ale również obniżają ich koszt, średnio o 10-20%. Wynika to ze zmniejszenia dawki zastosowanego herbicydu czy fungicydu, przy zachowaniu ich pożądanego efektu, jak przy pełnej dawce. Badania przeprowadzone nad oceną skuteczności działania mieszaniny fungicydu i adiuwantu w zwalczaniu chorób grzybowych m.in. kłosa pszenicy ozimej wykazały, iż przy zmniejszonym zużyciu preparatów, można zanotować wzrost skuteczności zabiegu nawet o 25%. Pamiętajmy jednak, aby informacji o korzyściach wynikających ze stosowania adiuwantów w opryskach środkami grzybobójczymi zbytnio nie uogólniać. Skuteczność działania zastosowanego adiuwantu zależy od jego od formy oraz funkcji i synergicznego działania z daną substancją czynną zawartą w zastosowanym fungicydzie. Decyzja o wprowadzeniu środka pomocniczego do cieczy roboczej zawierającej środek grzybobójczy powinna być poprzedzona uzyskaniem informacji, czy dany preparat tego wymaga lub wykonaniem próby skuteczności działania na małej powierzchni uprawy. Wnioski, jakie zostaną wyciągnięte z takiego doświadczenia, będzie można jednak wykorzystać dopiero w kolejnych sezonach.

Działanie adiuwantów

Pomocnicze działanie adiuwantów zależy od ich rodzaju. Większość substancji z tej grupy wykazuje działanie zapobiegające rozpraszaniu cieczy, poprzez zwiększenie średnicy aplikowanych kropel. Do korzystnych działań adiuwantów zaliczyć można zwiększenie przyczepności, przez co środek staje się odporniejszy na zmywanie podczas deszczu. Niektóre preparaty posiadają także właściwości zwilżające, które zmniejszają napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, dzięki czemu pozwalają na oprysk powierzchni liści roślin pokrytych nalotem woskowym. Dużym uznaniem cieszą się penetranty, które wspomagają przenikanie środka ochrony roślin w głąb tkanek agrofaga, a także aktywatory, wpływające na lepsze pobieranie i wnikanie środków ochrony roślin.

Dlaczego warto stosować adiuwanty przy zabiegach herbicydami i fungicydami?

Oprócz wspomnianych już korzyści takich jak zwiększenie skuteczności, efektywności oraz korzyści ekonomicznych warto przyjrzeć się nowej polityce rolnej Unii Europejskiej i dyrektywie 2009/128/WE, która ogólnie mówiąc zakłada ograniczanie zagrożeń płynących ze stosowania środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i szeroko pojętego środowiska naturalnego. Adiuwanty pozwalające ograniczyć ilość stosowanych preparatów są w tej sytuacji idealnym narzędziem działania. Bardzo sprzyjający trend powstały wokół nich skłania naukowców do poszukiwania możliwości rozszerzenia ich wykorzystania. Na szeroką skalę prowadzone są badania nad wykorzystaniem substancji pomocniczych w preparatach przeznaczonych do ochrony nie tylko zboża i rzepaku, ale również innych ważnych gospodarczo gatunków roślin, tj. ziemniaki i buraki cukrowe.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat fungicydów wejdź tutaj >>

Polecamy także: