Środki chwastobójcze – najlepsze temperatury do stosowania i ich oddziaływanie

Środki chwastobójcze są stosowane przez rolników podczas zwalczania roślin niepożądanych w swojej uprawie. Możemy je podzielić m.in. na sposób ich stosowania i pobierania przez chwasty. Środki chwastobójcze dzielone są na: herbicydy dolistne (substancje aktywne pobierane są przez liście chwastów), doglebowe (pobierane przez korzenie chwastów oraz pęczniejące nasiona) oraz dolistno-doglebowe (pobierane zarówno przez ich części nadziemne i podziemne oraz nasiona). Niezależnie od przyjętego kryterium klasyfikacji herbicydów przy wyborze odpowiedniego preparatu należy brać pod uwagę nie tylko fazę rozwojową chwastów, ale również na warunki atmosferyczne, w tym temperaturę ich stosowania. Należy pamiętać, że różne substancje aktywne mają inne wymagania dotyczące temperatur.

Temperatura, a procesy życiowe

Temperatura jest jednym z głównych czynników pogodowych warunkujących procesy życiowe roślin. Osiągnięcie temperatury granicznej środowiska determinuje wznowienie wegetacji roślin wiosną, bądź jej wstrzymanie późną jesienią i zimą. Niektóre z chwastów, takie jak przytulia czepna i chwastnica jednostronna kiełkują już w temperaturze 2ºC, jednak dla większości chwastów optymalna temperatura gleby, podczas której kiełkują to 3-5ºC. Jest to temperatura bardzo niska i wielu środków ochrony roślin nie można podczas tak niskiej temperatury stosować.

Środki chwastobójcze są preparatami zawierającymi substancje aktywne, które zakłócają aktywność biochemiczną chwastów. Należy jednak pamiętać, że temperatura oddziaływuje na szybkość zachodzenia tych procesów, przez co ma nieodzowny wpływ na skuteczność zwalczania występujących na polu roślin konkurencyjnych.

O czym jeszcze należy pamiętać, aby środki chwastobójcze były skuteczne?

Na stosowanie środków chwastobójczych wpływ ma nie tylko pogoda. Temperatura gleby oraz jej uwilgotnienie mogą zaważyć o sukcesie lub o porażce w zwalczaniu chwastów na polu. W odpowiednich warunkach polowych kontakt chwastu z herbicydem jest łatwiejszy. Podczas np. suszy i niskiej temperatury może nastąpić późniejszy wschód chwastów i działanie herbicydu nie będzie efektywne. W najgorszym wypadku konieczne może stać się powtórzenie zabiegu, co naraża rolnika na dodatkowe koszty.

 

Środki chwastobójcze – minimalna i maksymalna temperatura stosowania

Każda roślina, do której organizmu wprowadza się substancję aktywną pochodzącą ze środka ochrony roślin próbuje zniwelować działanie toksyn. Przy podaniu ich w zbyt małej ilości lub w warunkach niesprzyjających ich optymalnemu działaniu chwasty mogą je przemetabolizować i sprawić, że zabieg ochronny okaże się nieskuteczny. Każda substancja aktywna charakteryzuje się minimalną temperaturą niezbędną do zapoczątkowania jej działania chwastobójczego oraz temperaturą, której przekroczenie podczas zabiegu grozi, uszkodzeniem lub nawet zniszczeniem rośliny chronionej. Silne nasłonecznienie również nie sprzyja przeprowadzaniu zabiegów, powoduje szybsze wysychanie cieczy i środek nie będzie się odpowiednio wchłaniał.

Temperatury stosowania dla substnacji: diflufenikan, chlorotoluron, tifensolfuron

Diflufenikan – Substancją aktywną popularną w ochronie zbóż jest diflufenikan. Minimalna temperatura stosowania preparatu go zawierającego wynosi 8ºC, optymalna 20ºC, natomiast maksymalna 22ºC. Diflufenikan hamuje syntezę karotenoidów, przez co powoduje bielenie części nadziemnych i zamieranie roślin wrażliwych. Środki chwastobójcze zawierające tą substancję czynną stosuje się do ochrony zbóż ozimych. Do roślin wrażliwych na jego działanie należy, np. miotła zbożowa i przytulia czepna.

Chlorotoluron – na rynku dostępne są substancje czynne charakteryzujące się niższymi minimalnymi temperaturami stosowania od diflufenikanu. Należy do nich chlorotoluron (CTU). Minimalna temperatura jego stosowania w uprawie ozimin może wynosić nawet -3ºC. Jednak planując wykorzystanie tej substancji należy sprawdzić, czy uprawiana odmiana pszenicy jest odporna na jego działanie, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia rośliny chronionej. Optymalna temperatura stosowania chlorotoluronu wynosi od 0-15ºC, natomiast maksymalna 20ºC.

Tifensulfuron należy do substancji czynnych charakteryzujących się jedną z najwyższych zalecanych minimalnych temperatur stosowania, wynoszącą 12ºC. Optymalna temperatura również należy do jednych z najwyższych i oscyluje w granicach 15-25ºC. Tifensulfuron swoim działaniem hamuje działanie enzymu syntetazy mleczanowej, która bierze udział w budowie aminokwasów rozgałęzionych w roślinie. W wyniku czego zahamowany jest wzrost chwastów. Preparaty zawierające tą substancję czynną przeznaczone są do ochrony zbóż jarych i ozimych. Do chwastów wrażliwych na jego działanie należy między innymi gorczyca polna i szarłat szorstki.

Polecamy także: