Rośliny oleiste słodyszek rzepakowy (2)

Opublikowano: 13 grudnia, 2014 | autor: Redaktor

Słodyszek rzepakowy: 7 skutecznych porad jak zapobiec skutkom odporności

Słodyszek rzepakowy to jeden z najgroźniejszych szkodników w uprawie rzepaku. Coroczne straty w uprawie, spowodowane pogorszeniem skuteczności chemicznej ochrony roślin przed słodyszkiem rzepakowym (Meligethes aeneus F.) mogą sięgać nawet 80%.

słodyszek rzepakowyW krajach członkowskich Unii Europejskiej zwalczanie tego szkodnika bazuje głównie na stosowaniu insektycydów. Wymagania polskich przepisów prawnych dotyczących ochrony owadów pożytecznych, głównie zapylających pszczół, ograniczają możliwość korzystania z wielu środków ochrony roślin, dozwolonych w ochronie innych roślin uprawnych. Jednak coraz częściej pojawiają się informację o uodpornianiu się poszczególnych populacji słodyszka rzepakowego na niektóre substancje aktywne wykorzystywane w dopuszczonych do użytku insektycydach. Jak więc zapobiec skutkom odporności słodyszka rzepakowego i skutecznie chronić uprawę?

Skąd się wziął mechanizm zjawiska odporności słodyszka rzepakowego?

Ciągły rozwój europejskiego rolnictwa spowodował zwiększanie się obszarów monokultur uprawnych, w tym różnych odmian rzepaku. W raz z warunkami agroklimatycznymi (nasłonecznienie, temperatura, opady, długość okresu wegetacji) stworzyło to doskonałe warunki do wzrostu potencjału rozrodczego słodyszka rzepakowego, w wyniku którego w ostatnim dziesięcioleciu populacja tego szkodnika praktycznie potroiła swoją liczebność. W ciągu kilkudziesięciu lat, osobniki które przetrwały opryski pól środkami ochrony roślin, szybko przekazywały te umiejętności kolejnym pokoleniom, co spowodowało wykształcenie u gatunku mechanizmów odporności. Mogą być one związane z fizjologią owadów (tj. zmniejszeniem wrażliwości układu nerwowego na działanie insektycydów, czy enzymatycznemu rozkładowi środka owadobójczego w procesach metabolicznych) lub ich zachowaniem (ucieczką z obszarów objętych opryskiem).

7 skutecznych porad jak zapobiec skutkom odporności słodyszka rzepakowego:

  1. Dostosowuj termin zabiegu do momentu przekroczenia przez owady ekonomicznego progu szkodliwości (1 owad znajdowany na 1 roślinie w fazie zwartego kwiatostanu, oraz 3-5 owadów znajdowanych na 1 roślinie w fazie luźnego kwiatostanu) oraz najniższego ryzyka zatrucia owadów pożytecznych.
  2. Sprawdzaj rodzaje substancji aktywnych zawartych w insektycydach, ponieważ użycie każdej z nich daje optymalne efekty, przy zastosowaniu tylko jeden raz w sezonie.
  3. Wybieraj substancje aktywne o najwyższej skuteczności. Ma to również uzasadnienie ekonomiczne, w postaci mniejszego zużycia środka, czy obniżenia kosztów eksploatacji maszyn.
  4. Stosuj preparaty zgodnie z zaleceniami producenta. Obniżenie dawek trucizny, powoduje przeżywanie znacznie większej populacji szkodników o małym stopniu odporności, natomiast zbyt duże dawki powodują szybkie i bardzo silne wykształcenie odporności w kolejnych pokoleniach, po osobnikach które przeżyły taki zabieg.
  5. Pamiętaj aby niestosować preparatów zawierających substancję aktywną o podobnym mechanizmie działania, do tej na którą lokalna populacja słodyszka rzepakowego wykazała odporność.
  6. Staraj się nie stosować mieszanin insektycydów, ponieważ słodyszek rzepakowy jest w stanie wykształcić odporność na takie substancje i może ona być trudniejsza do pokonania, niż odporność wykształcona na każdy insektycyd osobno.
  7. Nie używaj preparatu na który wystąpiło uodpornienie owadów na danym obszarze, aż do chwili ponownej ich silnej wrażliwości.

W przypadku zaobserwowania odporności na słodyszka rzepakowego

W przypadku stwierdzenia wystąpienia zjawiska odporności słodyszka rzepakowego powiadom Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w celu określenia skali zjawiska na danym obszarze oraz opracowania dla niego metod jego zwalczania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o problemie słodyszka rzepakowego?
Przeczytaj inne artykuły o poruszające problem zwalczania tego szkodnika:

  • Słodyszek rzepakowy – 5 rzeczy, które musisz o nim wiedzieć – czytaj więcej>>
  • Słodyszek rzepakowy – 3 rzeczy, które musisz o nim wiedzieć, aby go skutecznie zwalczyć – czytaj więcej>>

Dowiedz się więcej o produktach do ochrony roślin firmy FMC Agro Polska oraz całościowych rozwiązaniach pomagających w optymalizacji wzrostu roślin uprawnych. Czytaj więcej

Tags: , , , ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑