20 maja Światowy Dzień Pszczół – stosowanie ŚOR a ochrona pszczół

20 maja na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Jego celem jest podkreślenie znaczenia pszczół w środowisku oraz roli, jaką odgrywają w produkcji i pozyskiwaniu żywności. To również świetna okazja do zwrócenia uwagi na ochronę pszczół, a także wskazanie przyczyn drastycznego spadku ich populacji. Z okazji Światowego Dnia Pszczół warto też przyjrzeć się stosowaniu środków ochrony roślin w kontekście ochrony tych pożytecznych owadów. Stosowanie ŚOR a ochrona pszczół.

20 maja Światowy Dzień Pszczół – historia i cel

Światowy Dzień Pszczół obchodzony jest cyklicznie od 2018 roku. Został ustanowiony rezolucją ONZ z inicjatywy Słowenii i przypada na 20 maja – rocznicę urodzin wybitnego słoweńskiego pszczelarza Antona Janša, uważanego za prekursora współczesnego pszczelarstwa. Celem Światowego Dnia Pszczół jest propagowanie wiedzy na temat roli tych pożytecznych owadów w produkcji żywności oraz zapobieganie problemowi ich wymierania.

Jak podaje Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) działająca z ramienia ONZ pszczoły odpowiadają za zapylenie, aż 71 ze 100 gatunków roślin uprawnych.

Przyczyny wymierania pszczół

Środowisko życia pszczół, na skutek antropogenizacji ulega dynamicznym zmianom. Degradacja środowiska, intensyfikacja rolnictwa, ograniczenie bioróżnorodności oraz stosowanie środków ochrony roślin przyczyniają się do ich masowego wymierania.

Monokultury uprawne ograniczają owadom dostęp do zróżnicowanego pokarmu oraz przyczyniają się do okresowych jego braków. Osłabione pszczoły stają się bardziej podatne na pasożyty i choroby dziesiątkujące ich populacje. Natomiast środki ochrony roślin prowadzą do masowego wymierania pszczół wskutek zatruć.

Stosowanie ŚOR a ochrona pszczół

Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych, w tym pszczół oraz innych owadów zapylających. Do najważniejszych działań mających na celu ich ochronę jest właściwe i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin oraz unikanie ich aplikacji w godzinach lotu owadów.

Niezbędna jest tutaj współpraca rolników z pszczelarzami, gdyż pszczoły swoje pożytki mają najczęściej na przestrzeni rolniczej, w odległości około trzy kilometry od ula. Należy jednak pamiętać, że owady te potrafią wykonywać długodystansowe lotu w poszukiwaniu pożytków, które mogą wynosić nawet do dziesięciu kilometrów.

Jak stosować ŚOR, aby chronić zapylacze?

Aby chronić pszczoły i inne zapylacze, podczas stosowania środków ochrony roślin w szczególności należy pamiętać o kilku zasadach czyli stosowanie ŚOR a ochrona pszczół.

  • Zabiegi ŚOR wykonywać z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
  • Stosować jedynie środki ochrony roślin oficjalnie dopuszczone do obrotu oraz pochodzące od zarejestrowanych sprzedawców
  • Wybierać preparaty bezpieczne dla pszczół i owadów zapylających, takie jak na przykład Benevia® czy Exirel®
  • Podczas stosowania ŚOR, należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek i zakazów zawartych na etykietach tych środków
  • Przestrzegać zakazów i ograniczeń, w tym pory dnia i okresu w jakim może zostać wykonany oprysk
  • Podczas stosowania ŚOR zachować minimalne odległości od pasiek, tj. 20 metrów dla sprzętu naziemnego
  • Stosować ŚOR na terenie otwartym jedynie, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s
  • Nie wykonywać oprysku w trakcie lotu pszczół i innych owadów zapylających
  • Przestrzegać okresu prewencji ŚOR

 

Polecamy także: