Ochrona buraka cukrowego. Jak ważne jest odchwaszczanie buraka?

Odchwaszczenie buraka cukrowego stanowi jedno z najważniejszych zagadnień w ochronie buraka cukrowego. Jednak, ze względu na wycofywanie z rynku kolejnych substancji czynnych, sprawia coraz więcej kłopotów. Nie mniej, szacuje się, że w skutek zachwaszczenia plantacji spadek plonu może przekraczać 30%. Jednak w skrajnych przypadkach prowadzi do całkowitego zaniku plonowania roślin.

ochrona buraka cukrowegoOchrona buraka cukrowego, a krytyczny okres dla rozwoju

Uprawy buraka cukrowego, ze względu na wysiew roślin w szerokich międzyrzędziach połączony z późnym terminem siewu oraz powolnym początkowym wzrostem, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju chwastów.

Dla buraka największe zagrożenie stanowi konkurencja ze strony chwastów w okresie od kiełkowania do 8–9 tygodnia po wschodach.

Przy czym wielkość strat w plonie korzeni bulw uzależniona jest od różnych czynników. Kluczowymi czynnikami, które mają największy wpływ na wysokośc plonu są:

  • skład gatunkowy chwastów,
  • liczebność chwastów,
  • faza rozwojowa chwastów w stosunku do buraka.

Najgroźniejsze rośliny konkurencyjne dla buraka

Do najgroźniejszych chwastów spotykanych w uprawie buraka cukrowego, bez wątpienia, należy zaliczyć przytulię czepną i komosę białą. Mogą one przyczynić się do całkowitego zaniku plonowania buraka. Z tego powodu próg ekonomicznej szkodliwości dla pierwszej z nich został oszacowany na zaledwie 0,5 rośliny na m2, zaś dla drugiej na 1 sztukę na m2. Do innych niebezpiecznych dla buraka roślin należy zaliczyć rośliny z rodziny rdestowatych. Chwasty z rodziny rdestowatych nie tylko konkurują o pokarm, wodę i światło, ale również są wektorem groźnego szkodnika – mątwika burakowego.

Ochrona buraka cukrowego, odchwaszczanie plantacji

Odchwaszczanie plantacji buraka cukrowego, zgodnie z polityką integrowanej ochrony roślin, przeprowadza się po wnikliwej lustracji plantacji i stwierdzeniu przekroczenia przez chwasty progu ekonomicznej szkodliwości. Po wycofaniu z rynku desmedifamu firma FMC Agro Polska wprowadziła nowy herbicyd o nazwie Safari®   DuoActive 78,5  WG. Powschodowy, herbicyd działający nalistnie oraz poprzez glebę to nowe rozwiązanie w buraku cukrowym i pastewnym. Doskonale poszerza zakres zwalczanych chwastów w buraku oraz uzupełnia programy ochrony ograniczone wycofaniem desmedifamu. Posiada szeroki zakres terminów stosowania i nie wymaga wprowadzenia nowych technologii opartych na gorzej plonujących odmianach.

Safari®   DuoActive 78,5  WG jest  środkiem  chwastobójczym  w  formie  granulatu o  sporządzania  zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie. Pozwala kontrolować szerokie spektrum chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

 

Przeczytaj też artykuł:

Uprawa buraka cukrowego. Czy wiesz o niej wszystko? (fmcagro.pl)

Polecamy także: