Nawozy zielone wiosną? – Przygotuj się już teraz!

Nawozy zielone wiosną są jednym z najbezpieczniejszych sposobów poprawy jakości gleby. Stosowane są zarówno w gospodarstwach ekologicznych, przydomowych ogródkach, jak i w gospodarstwach konwencjonalnych. Wiosną najlepiej wysiewać rośliny należące do rodziny bobowatych, dawniej motylkowych, takie jak bobik, koniczyna, łubin żółty, peluszka czy wyka siewna. W ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny te są w stanie znacznie wzbogacić glebę w azot oraz poprawić jej stan fitosanitarny.

nawozy-zielone-wiosna

Nawozy zielone wiosną – mają wiele zalet

Nie tylko wzbogacają glebę w składniki pokarmowe oraz materię organiczną, ale  również hamują rozwój chwastów, spulchniają i poprawiają strukturę gruzełkowatą  gleby oraz pozytywnie wpływają na jej stan fitosanitarny.

Rośliny bobowate najlepsze na nawozy zielone wiosną

Rośliny z rodziny bobowatych dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi Rhizobium   potrafią asymilować wolny azot z powietrza. Oprócz tego gromadzą azot w resztkach  pożniwnych, przez co może być on wykorzystany przez rośliny następcze. Rekomendowanymi gatunkami roślin wysiewanych wiosną na nawóz zielony są m. in. bobik, koniczyna, łubin żółty, peluszka, oraz wyka siewna.

Nawozy zielone – poznaj tajniki ich stosowania >>

Najpopularniejsze gatunki roślin z rodziny bobowatych na nawozy zielone wiosną

Bobik (Vicia faba L.)

Bobik ma małe wymagania termiczne, przez co jego nasiona powinno się wysiewać wczesną wiosną, do końca kwietnia. Zaleca się jego uprawę na stanowisku po zbożach w 3 lub 4 roku po oborniku. Na tym samym polu powinien być wysiewany nie częściej niż co 4 lata.  Najlepsze efekty otrzymuje się uprawiając bobik na glebach zwięzłych o odczynie obojętnym. Gleby o pH poniżej 5,5 należy wapnować. Zalecana obsada wynosi 45-50 roślin/1 m2  dla odmian o tradycyjnym typie wzrostu oraz 55-60 roślin/1 m2  dla odmian samokończących.

Łubin żółty (Lupinus luteus L.)

Łubin wysiewany jest w okresie od wiosny do jesieni. Zalecana obsada wynosi 80-90 roślin/m2. Nadaje się do różnych typów gleb. Dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu rozluźnia warstwę orną i podorną  gleby oraz pozwala na migrację składników mineralnych, co ma korzystny wpływ na rośliny następcze. Łubin powinno uprawiać się na stanowisku po zbożach w 3 lub 4 roku po oborniku. Na tym samym polu można siać go średnio co 4–5 lat. Niezalecanym przedplonem dla łubinu jest rzepak oraz okopowe.

Peluszka (Pisum sativum L.)

Nazywana jest inaczej grochem pastewnym. Jej wysiew zalecany jest wczesną wiosną, ponieważ do prawidłowego kiełkowania roślina ta potrzebuje niskich temperatur. Peluszka rekomendowana jest na podłoża średnio ciężkie.

Optymalna obsada wynosi około 80 kiełkujących nasion na 1 m2. Peluszka powinna być uprawiana na stanowisku po zbożach w 3 lub 4 roku po oborniku. . Odstęp w jej uprawie na danym polu nie może być mniejszy niż 4 lata.

Wyka siewna (Vicia sativa L.)

Jej wysiew zalecany jest od końca wiosny, aż do jesieni. Na nawóz zielony może być uprawiana na każdym typie gleby. Zalecana obsada w siewie czystym dla wyki wynosi ok. 200 roślin/m2. Wyka powinna być uprawiana na stanowisku po zbożach w 3 lub 4 roku po oborniku. Odstęp w jej uprawie na danym polu nie może być mniejszy niż 4 lata.

Przeczytaj również chwasty dwuliścienne >>

 

Polecamy także: