Nawozy zielone – poznaj tajniki ich stosowania

Nawozy zielone są prostym i tanim sposobem wzbogacenia gleby w substancje mineralne oraz próchnicę. Można je stosować pod każdy typ upraw, bez jakichkolwiek ograniczeń. Dodatkową ich zaletą jest duża dostępność w porównaniu z obornikiem oraz znaczna łatwość stosowania. 

Jako nawozy zielone wykorzystuje się wyłącznie szybkokiełkujące rośliny, które w ciągu kilku tygodni wytwarzają znaczne ilości zielonej masy. Które rośliny najlepiej nadają się na nawóz zielony, jak je dobierać i co można zyskać stosując taki rodzaj nawozu?

Rośliny motylkowe najlepsze na nawozy zielone

Nie każda roślina nadaje się, aby zostać wykorzystaną jako nawóz zielony. Dwoma ważnymi kryteriami pozwalającymi zakwalifikować rośliny do zastosowania w takiej funkcji jest szybkość ich kiełkowania oraz tempo produkcji zielonej masy. Krótko mówiąc im szybciej i im więcej tym lepiej. Do tej grupy roślin należą przedstawiciele rodziny motylkowatych, w szczególności łubin żółty, peluszka, seradela i wyka. Dodatkową zaletą roślin z rodziny motylkowych jest ich symbioza z bakteriami Rhizobium umożliwiająca wiązanie azotu atmosferycznego i jego wykorzystanie. Dzięki temu motylkowe mogą wzbogacać glebę nawet w 12 gram azotu na m2 .

Jakie inne gatunki nadają się na nawóz zielony?

Pozostałymi gatunkami spotykanymi w uprawach jako nawóz zielonych są facelia, gorczyca, owies oraz rzepik.

Jak dobierać odpowiednie rośliny na nawozy zielone?

Tutaj ważnym kryterium jest termin siewu i przekopania. Powinno wybierać się te rośliny, których wysiew jest możliwy w lecie w lipcu, sierpniu lub w pierwszej połowie września. Ważne jest, aby w ciągu kilku tygodni wegetacji wytworzyły znaczne ilości zielonej masy i było możliwe ich przekopanie na jesieni lub wiosną następnego roku. Na rośliny zimotrwałe najlepiej nadaje się żyto i wyka ozima. Przy wyborze roślin na nawóz zielony należy pamiętać o szkodnikach i chorobach, które je porażają. Należy zwrócić uwagę na możliwość przeniesienia agrofagów na docelową roślinę uprawną.

Nawóz zielony można stosować zarówno jako plon główny, śródplon, międzyplon i poplon. Na poplon ozimy nadają się jedynie gatunki zimotrwałe, natomiast na letni najlepsze będą szybkorosnące rośliny jare.

Jak przekopywać?

Płytko. Zależnie od ciężkości gleby. Przy glebach ciężkich wystarczy zrobić to na głębokość 10-15 cm, natomiast w przypadku lekkich trzeba zrobić to o 5 cm głębiej. W procesie rozkładu materii organicznej ważny jest dla tego procesu dostęp tlenu.

Siedem korzyści ze stosowania nawozów zielonych:

  1. Funkcja fitosanitarna, poprzez poprawę ogólnego stanu gleby oraz ograniczenia występowania agrofagów, np. gorczyca biała i rzepik hamują rozwoj larw nicieni oraz drutowców.
  2. Ochrona ziemi przed erozją na skutek niszczycielskiego działania deszczu, wiatru i słońca.
  3. Hamowanie wzrostu chwastów.
  4. Zwiększenie zasobności gleby w mikro- i makroskładniki.
  5. Są tanie i łatwodostępne.
  6. Ograniczają potrzebę stosowania nawozów chemicznych.
  7. Brak ryzyka przenawożenia roślin uprawnych.

Polecamy także: