Uproszczona uprawa – sprawdź, czy warto ją stosować

W nowoczesnym rolnictwie panuje trend zamiany tradycyjnej uprawy roli na uproszczoną. Do takich zmian rolników skłaniają przede wszystkim względy ekonomiczne oraz środowiskowe. Decydując się na uproszczenia upraw trzeba postępować rozsądnie, wtedy można w pełni wykorzystać wszelkie ich zalety.

Jakim typem jest uproszczona uprawa i od czego zależy wybór?

Wyróżniane są 3 typy uprawy roli:
– tradycyjny (płużny)
– bezorkowy (uprawa uproszczona, powierzchniowa)
– siew bezpośredni w mulcz
Wybór typu uprawy jest ściśle uzależniony od analizy jego przydatności do indywidualnych potrzeb i warunków gospdarstwa.

Czym się charakteryzuje uproszczona uprawa?

Wśród rolników posiadających duże gospodarstwa rolne zauważa się rosnące zainteresowanie uprawą uproszczoną. Pługi zostają najczęściej zastępowane kultywatorami ścierniskowymi z wałami strunowymi i sekcją talerzy lub bronami talerzowymi. W uprawie uproszczonej stosuje się siewnik z redlicami talerzowymi, który przy dużej ilości resztek pożniwnych dokładnie obsieje pole. W okresie od zbioru rośliny poprzedzającej do siewu rośliny następczej istotne jest stosowanie herbicydów nieselektywnych, które niszczą chwasty i samosiewy. Walka z roślinami konkurencyjnymi jest warunkiem koniecznym uzyskania dobrych plonów przy stosowaniu bezorkowej uprawy roli.

W jakich typach upraw stosować uprawę uproszczoną?

Taki rodzaj uprawy najlepiej sprawdzi się w przypadku zbóż oraz roślin strączkowych. W przypadku kukurydzy przyniesie on znacznie gorsze efekty, natomiast okaże się całkowice zawodny
w uprawie rzepaku, gdyż niezbędna jest tam staranna agrotechnika.

O tym trzeba pamiętać – pokrycie gleby

Mulczowanie, czyli pokrycie gleby resztkami roślinnymi pochodzącymi z rośliny okrywowej lub resztkami pożniwnymi pozwala na ograniczenie rozwoju chwastów, poprawia bilans substancji organicznej oraz chroni glebę przed erozją.

Główne cele uproszczeń:

– oszczędność czasu
– zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie zabiegów uprawowych
– zmniejszenie zużycia paliwa
– zatrzymywanie nawozów i pestycydów w wierzchniej warstwie gleby
– ograniczenie erozji gleby

Uproszczona uprawa – zalety

Najważniejsze zalety uproszczonej uprawy roli wynikają z aspektów środowiskowych oraz ekonomicznych. Do pierwszych z nich należą ograniczenie erozji gleby, lepsze zatrzymywanie wody, zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie oraz obniżenie emisji spalin oraz dwutlenku węgla. Do aspektów ekonomicznych m.in. należą oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów utrzymywania maszyn oraz obniżenie zużycia paliw.

Uproszczona uprawa – wady

Minusami wynikającymi z rezygnacji z uprawy mechanicznej jest wzrost zachwaszczenia, pogorszenie właściwości fizycznych gleby oraz wzrost presji ze strony agrofagów. W przypadku pozostawienia słomy lub mułczu z międzyplonów utrudnione mogą być wschody nasion.

Dowiedz się więcej o uprawach tutaj >>

Polecamy także: