Nawozy Zapotrzebowanie na mikroelementy jest kluczowe na wiosne

Opublikowano: 19 marca, 2015 | autor: Redaktor

Zapotrzebowanie pszenicy na mikroelementy wiosną – o czym trzeba wiedzieć?

Do prawidłowego wzrostu i plonowania pszenicy niezbędne jest jej odpowiednie zaopatrzenie w substancje pokarmowe, w tym mikroelementy (bor, chlor, cynk, mangan, miedź, molibden, żelazo). Mogą być one czynnikami limitującymi przebieg szeregu procesów biochemicznych w niej zachodzących. Mikroskładniki biorą między innymi udział w aktywacji enzymów niezbędnych w reakcjach biochemicznych, np. fotosyntezie i biosyntezie białek. Przy niedoborze mikroelementów następuje ograniczenie tempa tych procesów lub ich całkowite zahamowanie, co prowadzi do niedorozwoju roślin i pogorszeniu plonu. Poziom niedoboru możemy skutecznie wyrównać za pomocą nawozów wieloskładnikowych.

Mikroelementy najlepiej podawać nalistnie - jest to korzystniejszeMiedź, mangan i cynk są niezbędne w uprawie pszenicy

Pszenica jest szczególnie narażone na niedobory miedzi, manganu i cynku. Pierwiastki te biorą udział w szeregu różnych procesów biochemicznych i ich niedobory są czynnikami limitującymi potencjał plonotwórczy oraz jakość plonów. Miedź bierze udział w procesach fotosyntezy i oddychania, biosyntezie białek oraz chloroplastów. Zwiększa również odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak niska temperatura. Niedoborami miedzi dotknięte są przede wszystkim młode liście, które w skutek tego szarzeją oraz więdną. Zapotrzebowanie na mangan jest największe w początkowych fazach rozwojowych pszenicy. Pierwiastek ten bierze udział w fotosyntezie oraz tworzeniu chloroplastów oraz reguluje pobieranie fosforu oraz żelaza z gleby. Niedobór manganu objawia się szarą plamistością występującą pomiędzy żyłkami liści, tzw. chlorozą żyłkową. Cynk jest jednym ze składników budulcowych polimerazy RNA, która katalizuje proces budowy roślinnego RNA. Niedobór cynku ujemnie wpływa na produkcję i poziom hormonu wzrostu. Niedobory tego pierwiastka prowadzą między innymi do spowolnienia lub zahamowania wzrostu roślin.

Kiedy zacząć nawożenie wieloskładnikowe?

Uprawiając pszenicę ozimą należy pamiętać, że mikroelementy do pełnego wykorzystania potencjału fizjologicznego roślin niezbędne są od wczesnej wiosny. Dzięki temu rośliny mają możliwość maksymalnego pobrania i przetworzenia mikroelementów. Podanie manganu, miedzi i cynku w fazie wiosennego krzewienia pozytywnie wpływa na strukturę plonu.

Jak dostarczać mikroelementy pszenicy wiosną?

Mikroelementy można podawać roślinom doglebowo lub nalistnie. Jednak należy pamiętać, że nawożenie doglebowe nie gwarantuje, że składniki te zostaną pobrane przez system korzeniowy. Do czynników najsilniej determinujących ich dostępność są: powolne uwalnianie mikroelementów z nawozów stałych, pH gleby oraz jej wilgotność. Dokarmianie dolistne roślin za pomocą nawozów wieloskładnikowych, gwarantuje szybkie pobranie mikroelementów w krótkim czasie, nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych, takich jak niskie temperatury lub susza. Poza tym pobranie mikroskładników z powierzchni liści jest kilkunastokrotnie większe niż przez system korzeniowy z gleby. Zabieg dokarmiania dolistnego warto przeprowadzać po zimie, gdyż w jej trakcie może nastąpić uszkodzenie systemu korzeniowego zbóż i zabieg nalistny będzie skutecznie odżywiać pszenicę ozimą. Zastosowanie nawozu wieloskładnikowego takiego jak Multiple Pro wiosną to idealny wstęp do uzyskania intensywnego przyrostu masy zbóż, w kluczowych okresie wzrostu.

W celu skutecznego zaspokojenia zapotrzebowania pszenicy na mikroelementy wiosną – warto zapamiętać:

  1. Mikroelementy należy podawać pszenicy wiosną w fazie krzewienia, ponieważ wtedy kształtuje się jej potencjał plonotwórczy.
  2. Dokarmianie dolistne jest korzystniejsze dla roślin niż stosowanie nawozów doglebowych, ponieważ stanowi zabezpieczenie wielkości i jakości plonu.
  3. Przy dokarmianiu dolistnym roślin można jednocześnie zastosować preparaty ochronne (o ile pozwala na to producent), co obniża koszty robocizny oraz minimalizuje ugniatanie gleby.
  4. Należy zapobiegać niedoborom mikroelementów. Ich pojawienie się wpływa ujemnie na wielkość i jakość plonu.


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑