Dlaczego nawożenie kukurydzy cynkiem jest konieczne?

Kukurydza jest rośliną, która wykazuje szczególną wrażliwość na niedobory cynku. Cynk jest niezbędny dla realizacji jej potencjału plonotwórczego, a jego braki skutkują m.in. ograniczeniem wytwarzania kolb. Najlepszą formą przeciwdziałania deficytowi cynku w roślinach jest nawożenie kukurydzy cynkiem już na samym początku rozwoju kukurydzy.

Objawy niedoboru cynku

W pierwszej kolejności objawy niedoboru cynku widoczne są na w pełni wykształconych liściach. Dopiero w sytuacji znacznego deficytu tego pierwiastka pojawiają się one również na najmłodszych liściach. Do charakterystycznych objawów niedoboru cynku należą: redukcja powierzchni asymilacyjnej blaszek liściowych, chlorozy liści oraz skrócenie długości międzywęźli, czego konsekwencją jest karłowacenie roślin. Dodatkowo następują opóźnienia w terminie wyrzucania wiech i kwitnienia.

 

nawozenie-kukurydzy-cynkiem

Dlaczego kukurydza potrzebuje cynku?

Cynk, już na samym początku rozwoju kukurydzy, od stadium 2-3 liści, odpowiada za rozwój systemu korzeniowego. Rośliny, które w tym okresie były odpowiednio zaopatrzone w ten pierwiastek charakteryzują się dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym i zwiększoną odpornością na niedobory wody. Ponadto cynk regulując syntezę auksyn wpływa na pobieranie i aktywność fizjologiczną azotu, który warunkuje odpowiednią długość kolb i liczbę ziarniaków. Należy również nadmienić, że w fazie dojrzałości technologicznej do zbioru kukurydza akumuluje w ziarnie niemal 80% całkowitej ilości pobranego cynku.

Nawożenie kukurydzy cynkiem

Nawożenie kukurydzy cynkiem, ze względu na często ukryte niedobory tego pierwiastka powinno mieć charakter prewencyjny. Możliwości dostarczenia roślinom cynku jest wiele, przy czym najwygodniejszym rozwiązaniem jest stosowanie nawozów dolistnych specjalnie dedykowanych dla tej grupy roślin, takich jak Maize Extra, który oprócz cynku zawiera również fosfor i potas.

 

Polecamy także: