Ochrona owadów zapylających. Dlaczego jest ona konieczna?

Chemiczna ochrona roślin stanowi niezbędny element produkcji roślinnej, powodujący ograniczanie strat, spowodowanych działalnością agrofagów, nawet o przeszło 30%. Jednakże nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Z tego powodu stosowanie tych środków zostało uregulowane przepisami zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.

 

Chemiczna ochrona roślin

Na podstawie obowiązującego w krajach unijnych ustawodawstwa 18 kwietnia 2013 r. wydano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, które weszło w życie 1 stycznia 2014 roku. Integrowana ochrona roślin, dzięki swoim zaleceniom, pozwala na ograniczenie stosowania pestycydów do niezbędnego minimum i kładzie duży nacisk na ochronę owadów zapylających.

 

Przeczytaj też: Prace w rolnictwie wiosną. Przygotowanie gruntów, zabiegi ochronne i nie tylko…

 

Ochrona owadów zapylających – o tym pamiętaj

 

  • chemiczną ochronę roślin przeprowadzaj jedynie w przypadkach przekroczenia przez owady szkodliwe progów ich ekonomicznej szkodliwości;
  • opryski wykonuj jedynie sprzętem sprawnym technicznie oraz z zastosowaniem rozpylaczy dedykowanych do danego typu środka ochrony roślin;
  • opryski przeprowadzaj po zakończonych lotach owadów zapylających oraz w odpowiedniej odległości od pasiek;
  • zapobiegaj znoszeniu cieczy roboczej;
  • stosuj wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski;
  • przestrzegaj zaleceń producenta znajdujących się na etykiecie insektycydu;
  • wybieraj środki ochrony roślin bezpieczne dla owadów zapylających i środowiska, takie jak Benevia®

Ochrona roślin z Benevia®

Benevia® jest insektycydem do warzyw i truskawki o szerokim spektrum zwalczanych owadów zarówno gryzących, jak i ssących. Zwalcza trudne szkodniki takie jak mączliki, wciornastki, śmietkę kapuścianą, śmietkę cebulankę czy połyśnicę marchwiankę. Preparat ten już w kilkanaście minut od zastosowania zatrzymuje żerowanie szkodników. Jest w pełni biodegradowalny oraz jest bezpieczny dla owadów zapylających i środowiska.

Więcej informacji o korzyściach ze stosowania ——->>>> Benevia®

Polecamy także: