Desmedifam wycofany, co dalej z ochroną buraka cukrowego?

Desmedifam przez lata był popularną substancją czynną stosowaną w ochronie plantacji buraka cukrowego. Jednak rok 2021 przyniósł dużo zmian. Wszystko w myśl Rozporządzenia wykonawczego  Komisji (UE) 2019/1100 z 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam. Dlaczego desmedifam został wycofany i jakie alternatywy pozostały dla plantatorów? Przeczytaj w artykule poniżej.

 

burak cukrowy plantator buraków bez desmedifam

Desmedifam – charakterystyka

Desmedifam jest związkiem z grupy fenylokarbaminianów. Jego działanie polega na zakłóceniu procesu fotosyntezy, prowadząc do stopniowej nekrozy blaszek liściowych. Na rynku był dostępny przez przeszło pół wieku. Przeznaczony był do nalistnego zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach buraka. Zwalczał m.in. chwasty takie jak: komosa biała, szarłat szorstki, gwiazdnica pospolita, gorczycy polna, jasnota purpurowa, tobołki polne czy żółtlica drobnokwiatowa.

 

Desmedifam wycofany z uprawy buraka

W myśl rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1100 z 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam, sprzedaż produktów zawierających tą substancję czynną była możliwa jedynie do stycznia 2020 roku. Z kolei zakupione preparaty mogły zostać ostatni raz użyte do przeprowadzenia oprysków do lipca 2020 roku. Zgodnie z informacjami zawartymi w Rozporządzeniu Komisja sformułowała szereg zastrzeżeń dotyczących szkodliwości desmedifamu. Stosowanie preparatów zawierających tą substancję narażało konsumentów oraz zwierzęta gospodarskie na pozostałości zawierające wolną lub skoniugowaną anilinę oraz 4-aminofenol, będących mutagenami o działaniu rakotwórczym.

 

Co dalej z ochroną buraka?

Naprzeciw dużym trudnością, z jakimi po wycofaniu desmedifamu, borykają się producenci rolni w ochronie buraka cukrowego i pastewnego firma FMC Agro Polska wprowadziła na rynek nowy herbicyd o nazwie Safari® DuoActive 78,5 WG. Herbicyd oparty jest na działaniu dwóch substancji czynnych lenacylu (związek z grupy uracyli) oraz triflusulfuronu metylowego (związku z grupy pochodnych sulfonylomocznika). Safari® DuoActive 78,5 WG jest powschodowym, herbicydem o działaniu nalistnym i doglebowym.

Wykonaj trzy zabiegi Safari® DuoActive 78,5 WG, a będziesz dumny ze swoich buraków.

Osiągniesz wysoki i pewny plon o znakomitych parametrach.

Polecamy także: