Cukier w buraku cukrowym. Co ma na to wpływ?

Na jakość i wysokość plonu buraka cukrowego wpływa cały okres jego wegetacji. Jednak to właśnie jesień jest okresem, w którym najsprawniej gromadzony jest cukier w buraku cukrowym. Procesowi temu sprzyja ciepła i słoneczna pogoda oraz odpowiednia wilgotność gleby. Ale pamiętajmy, że aby polaryzacja cukru przebiegała pomyślnie rośliny muszą mieć zdrowe liście.

cukier w buraku cukrowymCukier w buraku cukrowym a warunki pogodowe

Na gromadzenie cukru w korzeniach istotny wpływ mają warunki pogodowe panujące podczas jesieni. To właśnie w tym okresie proces ten przebiega najsprawniej, na co bezpośredni wpływ ma odpowiednia wilgotność gleby oraz ciepła i słoneczna pogoda. Zdaniem ekspertów w okresie największego przyrostu plonu korzeni istotną rolę odgrywa właściwa dobowa temperatura powietrza, która powinna wynosić od 15 do 17°C.

Złodzieje cukru w korzeniach buraka cukrowego

Aby proces polaryzacji cukru w korzeniach buraka cukrowego przebiegał pomyślnie rośliny muszą być po prostu zdrowe. Złodziejami cukru na plantacji są wszelkie agrofagi atakujące liście. Można do nich zaliczyć chwościka buraka i rizomanię. Rizomania może prowadzić do spadku plonu korzeni o przeszło 60% oraz obniżenia zawartości cukru o nawet 4%. W przypadku tej choroby nie stosuje się żadnych chemicznych metod ochrony plantacji. Jedyną skuteczną metodą ochrony jest uprawa odmian buraka cukrowego odpornych na wirus nekrotycznego żółknięcia nerwów liści buraka. Również chwościk stanowi realne zagrożenie dla plonu buraka. Straty gospodarcze nim spowodowane mogą sięgać do 50% plonu korzeni. Wtedy też, obniżeniu, o około 2%, ulega również zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego.

Więcej informacji na temat chwościka buraka znajdziesz tutaj:

Chwościk buraka. Czy można go spotkać na Twoim polu?

 

Zwalczanie chwościka buraka w sierpniu i wrześniu

W warunkach naszego kraju zwalczanie chwościka buraka jest ekonomicznie uzasadnione do końca pierwszej dekady września. W okresie od 5 do 15 sierpnia próg ekonomicznej szkodliwości chwościka wynosi 15% roślin wykazujących symptomy tej choroby. Natomiast po 15 sierpnia do końca pierwszej dekady września próg ten należy zwiększyć go do 40%. Do zwalczania chwościka na plantacji buraka cukrowego zaleca się stosowanie fungicydów zawierających m.in. epoksykonazol np. Rubric 125 SC (dowiedz się więcej na temat środka >>). Rubric 125 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.

Polecamy także: