Ochrona roślin

Opublikowano: 11 maja, 2015 | autor: Redaktor

Wiesz, że te szkodniki zagrażają uprawom w maju i w czerwcu?

Na przełomie maja i czerwca, kiedy wegetacja roślin już trwa uprawy zbóż, kukurydzy i rzepaku są narażone na ataki licznych gatunków szkodników, takich jak słodyszek rzepakowy, rolnice czy skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek. Oto krótki przewodnik, który pozwoli poznać szkodniki, w jaki sposób zagrażają one plantacjom, jakie szkody powodują i jak im przeciwdziałać.

Chowacz czterozębny

chowacz-czterozebny

Jest niewielkim chrząszczem osiągającym długość nieprzekraczającą 3 mm. Jest barwy brązowej, ciemnonakrapiany. Na pokrywach skrzydeł znajduje się biaława plamka. Głowa zaopatrzona jest w charakterystyczny ryjek. Larwy owada osiągają długość do 5 mm i są białawe.

Atakowane rośliny: rzepak

Uszkodzenia: Pierwsze z nich to ukłucia w nerwach liściowych. Larwy chowacza żerują we wnętrzu łodygi. Może nastąpić zahamowanie wzrostu rośliny, ale nie jej deformacja. Uszkodzenia wywołane chowaczem czterozębnym mogą ułatwić infekcję roślin m.in. zgnilizną kapustnych.

Znaczenie gospodarcze i zwalczanie: Straty w plonach mogą przekroczyć 20%. Odpowiednia agrotechnika oraz opryski.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 6 chrząszczy na 25 roślin lub 20 chrząszczy schwytanych przez 3 dni do żółtego naczynia.

Drutowce

Są to larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych. Osiągają długość około 3 cm. Posiadają twardy, chitynowy pancerz barwy pomarańczowobrązowej.

Atakowane rośliny: wszystkie typy roślin, w tym kukurydza.

Uszkodzenia: larwy żerują na podziemnych częściach roślin powodując obumieranie roślin. Są szczególnie groźne w początkowych fazach rozwojowych kukurydzy.

Znaczenie gospodarcze i zwalczanie: Zachowanie odpowiedniej agrotechniki, zaprawianie nasion oraz stosowanie granulatów.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 3–8 larw na 1 m2.

Gnatarz rzepakowiec

gnatarz-rzepakowiec

Jest to niedużych rozmiarów owad z rzędu błonkówek należący do rodziny pilarzowatych. Dorosłe osobniki osiągają długość około 6–8 mm. Głowe mają czarną, natomiast odwłok barwy rudej. Poczwarka owada jest barwy szarej.

Atakowane rośliny: rośliny z rodziny krzyżowych, takie jak rzepak jary i ozimy, gorczyca oraz warzywa kapustne

Uszkodzenia: Larwy żerują na liściach. Początkowo na dolnej ich stronie, później również na górnej. Wyjadają tkankę znajdującą się pomiędzy nerwami, które pozostawiają wraz z kwiatostanami oraz łuszczynami.

Znaczenie gospodarcze i zwalczanie: Owad pojawia się masowo i w trakcie nalotu w ciągu kilku dni może zniszczyć całą plantację. Największe zagęszczenie szkodników ma miejsce, gdy okres pomiędzy majem, a czerwcem i sierpniem, a wrześniem jest ciepły i suchy. Zwalczanie polega na opryskiwaniu roślin insektycydami wiosną (BBCH 60-79) lub jesienią (BBCH 10-19) po zauważeniu uszkodzeń. Stosowanie zapraw nasiennych jest mało skuteczne i chroni jedynie przed owadami występującymi w małym nasileniu tuż po wschodach roślin.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 1 larwa na 1 roślinie.

Pędraki

larwa

Larwy chrząszczy chrabąszczowatych.

Atakowane rośliny: Wszystkie typy roślin, w tym kukurydza.

Uszkodzenia: Larwy żywią się podziemnymi częściami roślin powodując ich zamieranie.

Znaczenie gospodarcze i zwalczanie: Corocznie pędraki wystęują w większym nasileniu w wyniku uproszczenia agrotechniki. Zwalczanie polega na zachowaniu odpowiednich zabiegów oraz zaprawianiu nasion i stosowaniu granulatów.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  3–8 larw na 1 m2.

Skrzypionka błękitek i zbożowa

skrzypionka-blekitek

Należą do chrząszczy z rodziny stonkowatych. Długość ich ciała zazwyczaj nie przekracza 5mm. Skrzypionka błękitek charakteryzuje się czarnym chitynowym pancerzem o niebieskim połysku, natomiast skrzypionka zbożowa jest bardziej kolorowa. Posiada pomarańczowe przedplecze oraz intensywnie zielone pokrywy skrzydeł. Ciało larw jest żółte, charakterystycznie wygięte w kształt litery C.

Atakowane rośliny: Głównie pszenica i jęczmień.

Uszkodzenia: Młode osobniki pojawiają się na przełomie maja i czerwca. Larwy żerują na tkance miękiszowej pomiędzy nerwami liściowymi. Powoduje to zmniejszenie możliwości fotosyntezy oraz spadek plonu.

Znaczenie gospodarcze i zwalczanie: Straty spowodowane skrzypionkami mogą sięgać nawet 40%. Stosowanie odpowiednio dobranych insektycydów.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 1-2 larw na 1 źdźble.

Słodyszek rzepakowy

slodyszek-rzepakowy

Jest niewielkich rozmiarów chrząszczem z rodziny łuszczynkowatych o długości ciała nieprzekraczającej 3 mm. Chitynowy pancerz owada jest barwy czarnej.

Atakowane rośliny: z rodziny krzyżowych, w tym rzepak i rzepik

Uszkodzenia: Dorosłe owady wgryzają się w głąb pąków kwiatowych i żerują na pyłku roślin. Uszkodzone pąki obumierają i odpadają.

Znaczenie gospodarcze i zwalczanie: w skrajnych przypadkach straty spowodowane żerowaniem chrząszczy mogą sięgać 75%. Oprysk odpowiednio dobranymi insektycydami.

Próg ekonomicznej szkodliwości: W stadium zwartego kwiatostanu jest to jeden chrząszcz na jedną roślinę, natomiast w stadium luźnego kwiatostanu, jest to 3 do 5 chrząszczy na jedną roślinę.

Rolnica zbożówka, rolnica panewka, rolnica gwoźdźówka, rolnica czopówka

rolnica-zbozowka

Rolnice należą do motyli o rozpiętości skrzydeł wahającej się od około 2 do 5 cm. Pierwsza para skrzydeł jest barwy brązowoszarej, natomiast druga jest nieco jaśniejsza. Gąsienice osiągają długość do 4 cm i są barwy zielonobrązowej.

Atakowane rośliny: wszystkie typy roślin, w tym kukurydza i zboża.

Uszkodzenia: części nadziemne rzepaku ozimego we wczesnych stadiach rozwojowych są odcięte od korzeni i w znacznym stopniu wciągnięte do korytarzy wydrążonych przez gąsienice. Gąsienice zimują w glebie aż do wiosny. Na polach żerują do połowy maja.

Znaczenie gospodarcze i zwalczanie: Gąsienice rolnic są w stanie zniszczyć wszystkie rośliny na polu uprawnym. Zwalczanie rolnic polega na zachowaniu odpowiedniej agrotechniki oraz oprysku insektycydami  po stwierdzeniu pierwszych uszkodeń.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 6–8 gąsienic/ 1 m2.

Tags: , , , ,


O autorze2 Responses to Wiesz, że te szkodniki zagrażają uprawom w maju i w czerwcu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑