Chwasty w rzepaku – Jak je zwalczyć jesienią?

Z racji tego, że rzepak charakteryzuje się długim okresem wegetacyjnym narażony jest na silną presję ze strony chwastów. Zagraża mu kilkadziesiąt gatunków roślin konkurencyjnych. Do najpopularniejszych z ich należą fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota biała, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, perz właściwy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy zbóż tasznik pospolity, tobołki polne oraz wiechlina roczna.

Szkodliwość chwastów w rzepaku jest znaczna

Już niewielki poziom zachwaszczenia może wpłynąć na znaczną redukcje plonu . Już 1 przytulia czepna na m2 powoduje straty w plonowaniu wynoszące 1%. Ten sam efekt powodują zaledwie 4 gwiazdnice pospolite na m2. W przypadku samosiewów zbóż niewielka ich ilość w małym stopniu wpływa na rozwijający się rzepak. Jednak, w przypadku gdy dojdzie do zachwaszczenia plantacji w ilości około 100 szt./m2 może to doprowadzić do wymarznięcia całego rzepaku. Oprócz tego chwasty sprzyjają rozwojowi chorób, jak również występowaniu szkodników.

Dobór terminu stosowania jesiennego środka na chwasty w rzepaku

Rynek przesycony jest różnego rodzaju preparatami chwastobójczymi różniącymi się od siebie substancjami czynnymi oraz terminem stosowania. Zasadniczo wyróżnia się dwa terminy – przed wschodami rzepaku (przed siewem i po jego siewie) oraz po wschodach rośliny uprawnej, na rozwijające się chwasty w rzepaku. Zastosowanie herbicydów w pierwszym terminie wymaga od rolników dobrej znajomości swojego pola. Określenie potencjalnego zachwaszczenia jest w tym wypadku wręcz niezbędne. Znacznie łatwiejszym rozwiązaniem jest stosowanie środków na chwasty po wschodach rośliny uprawnej, na rozwijające się chwasty w rzepaku. W tym wypadku podczas lustracji pola można łatwo zidentyfikować gatunki w rzeczywistości występujące na polu. Sam zabieg powinien zostać wykonany, gdy rzepak wykształcił od 2 do 6 liści, a rośliny konkurencyjne znajdują się w fazie od kiełkowania do dwóch liści właściwych.

Substancje czynne jesiennych środków chwastobójczych

Do najpopularniejszych substancji czynnych należą: napropamid, metazachlor, chlomazon, mieszaniny metazachloru z chlomazonem oraz petoksamitu i chlomazonu. Ta ostatnia mieszanina stanowi patent firmy FMC. Kompozycja petoksamitu i chlomazonu, zawartych w preparacie NERO® 424 EC, pozwala na uzyskanie długiej listy wrażliwych gatunków chwastów, do których należą m.in. przytulia czepna, rumianowate, tasznik, tobołki, przetacznik perski, jasnoty, gwiazdnica, niezapominajka, miotła czy wiechlina i nie jest to pełna lista gatunków, które produkt kontroluje.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ochrony rzepaku koniecznie zapoznaj się z tym artykułem:

Polecamy także: