Adiuwanty w zbożach ozimych. Czy warto je stosować?

Adiuwanty , nazywane inaczej wspomagaczami, są substancjami, które przy niekorzystnym przebiegu pogody, takim jak niska temperatura, czy w zaawansowane stadia rozwojowe chwastów znacznie usprawniają działanie herbicydów. Newralgicznym momentem w uprawie zbóż ozimych jest wczesna wiosna. Pomimo nieprzychylnych warunków w tym okresie, z wykonaniem zabiegów chwastobójczych nie należy zbyt długo zwlekać. Z tych powodów adiuwanty w zbożach ozimych stosowane wiosną  niosą za sobą dużo zalet.

Działanie na chwasty

Wspomagacze nie wykazują bezpośredniego działania na chwasty, ale ułatwiają wykonanie oprysku oraz znacznie podnoszą jego skuteczność. Substancje aktywne w nich zawarte zmieniają właściwości fizykochemiczne cieczy opryskowej lub zwiększają retencję substancji aktywnej.

W razie ataku chwastów zapoznaj się z Produkty do ochrony roślin

Dobór wspomagaczy

Adiuwanty w zbożach ozimych powinny być dobierane pod kątem stosowanej substancji aktywnej w środku ochrony roślin. Przy niewłaściwie dobranych do siebie preparatach może dojść do obniżenia skuteczności substancji aktywnej herbicydu lub wzmożenia jej działania i wywołania uszkodzeń pestycydowych rośliny chronionej. Dlatego też nigdy nie należy stosować wspomagaczy według własnego uznania.

Wspomagacze aktywAdiuwanty w zbożach ozimychujące

Adiuwanty wpływające na wzrost retencji substancji aktywnej nazywane są aktywującymi. Ze względu na budowę chemiczną dzieli je się na cztery grupy: mineralne,  olejowe, wieloskładnikowe oraz surfaktanty. Adiuwanty mineralne zawierają kation amonowy NH w postaci siarczanu lub azotanu amonowego.  Do drugiej grupy należą oleje pochodzenia mineralnego i roślinnego. Adiuwanty wieloskładnikowe nazywane są wspomagaczami wielokomponentowymi. Zawierają co najmniej dwie substancje aktywne, np. surfaktant z kationem amonowym NH. Surfaktanty wpływają na zmniejszenie powierzchniowego cieczy opryskowej.

Zachęcamy do zapoznania się również z artykułem: Adiuwanty przy zabiegach herbicydami i fungicydami – warto?

Czy warto stosować adiuwanty w zbożach ozimych wiosną?

Stosowanie adiuwantów Ma to szczególne znaczenie w przypadku przerośniętych chwastów zimujących. W przypadku chwastów kiełkujących dopiero wiosną adiuwanty pozwalają na obniżenie preparatu podczas zabiegu, a co za tym idzie obniżyć koszt zabiegu herbicydowego nawet o 1/4 . Oprócz tego wspomagacze wykazują działanie modyfikacyjne, dzięki któremu znacznie ograniczona jest zmywalność preparatów w warunkach dużej wilgotności oraz pobiegają zamarzaniu.

Korzyści modyfikacyjne płynące ze stosowania wspomagaczy:

Stosowanie adiuwantów powoduje zmianę właściwości fizyko-chemicznych cieczy użytkowej m. in.:

  • ograniczenie zmywania preparatu w przypadku opadów atmosferycznych
  • zapobieganie zamarzaniu
  • stabilizacja odczynu cieczy użytkowej
  • przedłużenie eksploatacji części metalowych opryskiwaczy

Polecamy także: