Bezorkowa uprawa kukurydzy. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Chociaż w Polsce wciąż dominuje płużna uprawa kukurydzy to system bezorkowy szybko zyskuje na popularności. Kukurydza jest jedną z tych roślin, których wysiew w szerokich rzędach i powolne tempo wzrostu sprzyja erozji gleby i wymywaniu azotanów. Bezorkowa uprawa kukurydzy pozwala nie tylko na ograniczenie tego zjawiska, ale również na zmniejszenie nakładów pracy oraz oszczędność paliwa . Zdaniem ekspertów siew kukurydzy w mulcz jest  najbardziej przyszłościowym kierunkiem uprawy. Jakie korzyści niesie za sobą bezorkowa uprawa kukurydz?

6 powodów, dla których
warto zdecydować się na bezorkową uprawę kukurydzy:

  • Ograniczenie erozji wodnej i wietrznej gleby
  • Lepsze zatrzymywanie wody i substancji organicznych w glebie
  • Zwiększenie aktywności mikroorganizmów glebowych
  • Oszczędność paliwa (około 20% w przypadku zastosowania technologii siewu kukurydzy w mulcz)
  • Zmniejszenie energochłonności i kosztów produkcji oraz skrócenie czasu przygotowania pola do siewu
  • Zatrzymywanie nawozów i środków ochrony w wierzchniej warstwie gleby

Przedplon ma znaczenie

O tym jakie zabiegi przygotowujące do uprawy i uprawowe należy przeprowadzić na danym polu w dużej mierze decyduje rodzaj przedplonu. Dobre rezultaty uzyskuje się dzięki zastosowaniu przedplonu, który ginie w trakcie zimy np. facelii. Przy przedplonie ozimym, takim jak rzepak czy żyto, sytuacja jest nieco bardziej złożona. Należy wykonać dość wczesną desykację i solidne odchwaszczenie.

Przeczytaj również: Uprawa kukurydzy – 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

Przygotowanie pola

Przygotowanie pola pod uprawę rozpoczyna się zaraz p
o zebraniu przedplonu. Resztki pożniwne lub rośliny uprawione pod zielony nawóz należy rozdrobnić oraz dokładnie i równomiernie rozścielić po polu. W tym celu zaleca się użycie mulczera, chociaż w przypadku kamienistej gleby można go zastąpić broną talerzową. Talerzówka ma swoje plusy i minusy. Niewątpliwą zaletą jest przykrywanie przez nią resztek roślin. Niestety tnie ona biomasę w ograniczonym zakresie. Ewentualnie po mulczowaniu można użyć jeszcze talerzówki, chociaż lepszym rozwiązaniem jest użycie grubera, który dobrze miesza biomasę z glebą na głębokości 5–10 cm.

Nawożenie mineralne i organiczne

Jako, że nawozy mineralne nie mają wpływbezorkowa uprawa kukurydzyu na wybór technologii uprawy kukurydzy można je stosować według uznania. Niestety nawożenie organiczne nastręcza większych trudności. Jego problematyczność wynika z rodzaju zaaplikowanego nawozu oraz z wyborem odpowiednich uprawek i sprzętu do jego zagospodarowania. Masa organiczna powinna być równomiernie rozprowadzona po całym polu.

Siew

Siew należy wykonać za pomocą specjalnie przeznaczonego do uprawy bezorkowej siewnika. Sama jego gęstość powinna być dobrana do zaleceń hodowli danej odmiany kukurydzy, jej użytkowania oraz rodzaju gleby. Głębokość siewu jest uzależniona od struktury gleby oraz warunków pogodowych. Nasiona wysiewa się zazwyczaj na głębokości od 3 do 6 cm.

Zapoznaj się z artykułem: Środki ochorny roślin

Polecamy także: