Wpływ ciepłej zimy na uprawy i plony w 2016 – prognoza!

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na plonowanie roślin rolniczych, w tym plonowanie ozimin, podstawowe znaczenie obok warunków glebowych i agrotechniki mają warunki pogodowe. Warunki termiczne panujące w danym sezonie wywierają niezwykle istotny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Niestety ciepła zima nie oznacza dobrego przezimowania roślin.

Rozhartowane oziminy znacznie trudniej znoszą gwałtowne spadki temperatury. Tegoroczna zima po raz kolejny weryfikuje stopień ich mrozoodporności dając się tym samym rolnikom we znaki. Zobacz jaki będzie wpływ ciepłej zimy na uprawy i plony w 2016 roku.

Warunki termiczne, a plonowanie ozimin – wpływ ciepłej zimy

W warunkach klimatycznych naszego kraju plony ozimin, poza warunkami glebowymi i agrotechnicznymi, w znacznym stopniu uzależnione są od temperatury powietrza oraz opadów, na które rolnik zazwyczaj nie ma wpływu. Te dwa czynniki występujące w poszczególnych fazach rozwojowych roślin wywierają istotny wpływ na ich plonowanie. Pszenżyto ozime plonuje lepiej, gdy jesienią i w fazie spoczynku panują niskie temperatury. Według licznych badań temperatura powietrza w okresie jesiennej wegetacji wynosząca powyżej 11°C ma negatywny wpływ na wielkość plonu. W okresie przerwy wegetacyjnej obniżenie przyszłego plonu występuje, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 2°C.

Wpływ ciepłej zimy na zahartowanie i rozhartowanie roślin

Jesienią oziminy przechodzą tzw. proces hartowania polegający na gromadzeniu się w soku komórkowym roślin glukozy oraz substancji białkowych, które obniżają punkt zamarzania soku. Mrozoodpornone są te rośliny, które w swoich komórkach zawierają mało wody, a dużo glukozy i substancji białkowych. Jednak ciepły grudzień spowodował rozhartowanie roślin. Gwałtowne ochłodzenie pod koniec miesiąca oraz w styczniu przy braku pokrywy śnieżnej było ciężką próbą dla ozimin. Poddane nagłemu działaniu bardzo niskich temperatur niejednokrotnie potęgowanych silnymi, wysuszającymi wiatrami zostały uszkodzone.

Brak pokrywy śnieżnej a wpływ ciepłej zimy na uprawy

Warstwa śniegu o grubości conajmniej 10 cm jest niezbędna dla prawidłowego przezimowania roślin. Według licznych opracowań wzrost liczby dni z pokrywą śnieżną jest istotnym czynnikiem mającym na to wpływ. Tuż po nim znajduje się data ponownego ruszenia wegetacji wiosną. W wyniku jej opóźnienia zimowania roślin są znacznie gorsze.

W długą i ciepłą zimę musimy liczyć się z nasileniem występowania chorób grzybowych

Po długiej i ciepłej zimie połączonej z nagłymi spadkami temperatur, o kilkanaście stopni poniżej 0°C przy jednoczesnym braku pokrywy śnieżnej wiosną, mogą ujawnić się liczne choroby grzybowe oraz masowo wystąpić chwasty i szkodniki upraw. Z tego powodu podczas wiosennej lustracji pola należy zwrócić na to szczególną uwagę. W przypadku chorób grzybowych należy zwrócić szczególną uwagę na rdzę, mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz plamistość siatkową.

Wpływ ciepłej zimy a rozwój chwastów

Większość kłopotliwych roślin konkurencyjnych, w tym miotła zbożowa i wyczyniec polny, w chwili ocieplenia zaczynają szybko się rozwijać i wykorzystywać wszelkie dostępne na polu substancje pokarmowe. Ciepła zima sprawia, że wiosną nie mamy już do czynienia z siewkami tylko z dobrze rozwiniętymi chwastami, które lada dzień mogą stać się trudne do zwalczenia. Z tego powodu walkę z nimi należy rozpocząć możliwie jak najwcześniej.

 

Polecamy także: