Chwasty jednoliścienne w rzepaku – jak skutecznie zwalczać?

Samosiewy zbóż i perz to chwasty jednoliścienne w rzepaku, które nie jednej osobie spędzają sen z oczu. Zwalczenie ich wcale nie jest takie trudne i niewykonalne jak wiele osób twierdzi. Trzeba natomiast dobrze rozpoznać przeciwnika, a następnie przeprowadzić działania, które wyeliminują go z gry już na początku wegetacji rzepaku. Musimy pamiętać, że zachwaszczenie chwastami jednoliściennymi ma bardzo duży ujemny wpływ na wzrost roślin i późniejszy plon, stanowiąc konkurencję w dostępie do wody, światła i składników pokarmowych.

Jakie chwasty jednoliścienne rosną w rzepaku ozimym?

chwasty jednoliścienne w rzepaku - na jakie możemy trafićRzepak ozimy wchodzi przeważnie na stanowiska po zbożach, dlatego z chwastów jednoliściennych bardzo ważne jest zwalczanie w nim samosiewów zbóż. Dopuszczenie do zachwaszczenia samosiewami jęczmienia jarego i/lub pszenicy ozimej w ilości 100 szt./m2, może uniemożliwić rzepakowi przezimowanie. Drugim najczęściej zanieczyszczającym plantacje rzepaku chwastem jednoliściennym jest perz właściwy. Perz rosnący w zagęszczeniu 50-100 szt./m2, zmniejsza plon rzepaku o 18-32%. Uprawa rzepaku ozimego jest też najlepszym momentem na bardzo dobre wyeliminowanie tego chwastu z danego pola. Inne uciążliwe chwasty jednoliścienne w rzepaku, które należy zwalczać, to trawy takie jak: miotła zbożowa, wiechlina roczna i zwyczajna, wyczyniec polny, życica trwała i wielokwiatowa, owies głuchy, chwastnica jednostronna, włośnica zielona i sina, palusznik krwawy.

Dlaczego tak ważna jest eliminacja chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym?

plantacja rzepaku bez chwastów jednoliściennychSpecjaliści uważają, że skuteczne odchwaszczanie rzepaku to główny czynnik gwarantujący powodzenie upraw. Z ekonomicznego i praktycznego powodu chwasty jednoliścienne w rzepaku najlepiej eliminować jesienią. Środki ochrony roślin najskuteczniej zwalczają chwasty we wczesnych fazach rozwojowych, więc ich stosowanie daje wtedy najlepsze efekty. Jakiekolwiek opóźnianie lub brak odchwaszczenia jesiennego, bardzo znacząco obniża plon rzepaku. Chwasty jednoliścienne zagęszczają łan powodując, że rzepak stara się wyrastać ponad chwasty, co powoduje wydłużenie szyjki korzeniowej przy jednoczesnym słabszym (później zahamowaniu) rozwoju systemu korzeniowego, oraz znacznym wydłużeniu łodyg i nadmiernym wyniesieniu pąków wierzchołkowych. Rzepak gromadzi wówczas mniej suchej masy staje się słaby i wybujały, przez co wymarza zimą. Niezwalczone chwasty jednoliścienne mogą też prowadzić do utraty doskonałej przerwy fitosanitarnej. Na pozostawionych roślinach rozwijają się choroby, przez co obecna i kolejne plantacje będą bardziej narażone na infekcje i choroby. Zaniedbania i zła ochrona rzepaku przed chwastami mogą prowadzić do dużych strat plonu, sięgających w skrajnych przypadkach nawet 75%. Najlepszym wskaźnikiem negatywnego wpływu chwastów jednoliściennych na kondycję rzepaku, jest analiza zawartości w nim suchej masy jesienią, przy czym by zyskał możliwość przetrwania zimy, parametr ten powinien przekroczyć 1,5 g/roślinę.
Eliminacja najbardziej uciążliwych chwastów jednoliściennych w zasiewach rzepaku (samosiewy zbożowe i perz) na początku jesiennego okresu wegetacji sprawi, że młody rzepak dobrze przezimuje (nie wymarznie), będzie się prawidłowo rozwijał, lepiej się ukorzeni, wytworzy silniejszą rozetę i odpowiednio nisko osadzoną szyjkę korzeniową. Wiosną chwasty nie będą już stanowić problemu.

Środki do usuwania chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym.

Stosuje się tu tzw. graminicydy, których w Polsce jest szeroki wybór. By zwiększyć skuteczność działania graminicydu, można zastosować adiuwant zalecany dla danego rodzaju preparatu graminicydowego. Wszystkie grupy chemiczne środków chwastobójczych dedykowane do zwalczania chwastów jednoliściennych, wykazują dużą selektywność w stosunku do rzepaku, dlatego też ich stosowanie jest uzależnione od przebiegu pogody, a dawka od stadium rozwojowego rzepaku i/lub od rodzaju zwalczanych chwastów (chwasty jednoroczne czy trwałe). Na polach, na których zastosowano powschodowe zabiegi odchwaszczania w fazie rozwoju rzepaku 3-4 liści, stwierdza się bardzo wysoki poziom skuteczności zwalczania samosiewów zbóż sięgający 95% w okresie jesiennym i 100% po przezimowaniu.

Dowiedz się więcej o produktach do ochrony roślin firmy FMC Agro Polska oraz całościowych rozwiązaniach pomagających w optymalizacji wzrostu roślin uprawnych. Czytaj więcej

 

Polecamy także: