Ochrona rzepaku ozimego – Skuteczna synergia substancji czynnych

Jednym z podstawowych elementów agrotechniki w uprawie rzepaku ozimego jest ochrona herbicydowa plantacji. Z tego powodu, pierwsze opryski przeprowadzane są możliwie wcześnie, nawet już do 3 dni po siewie roślin. Do tego celu doskonale spisują się preparaty, których działanie oparte jest na synergii dwóch substancji czynnych. Czy wiesz dlaczego?

 

Kwiat rzepaku Konkurencja szczególnie groźna dla młodego rzepaku

Rzepak ozimy spędza na polu przeszło 10 miesięcy. W tym czasie narażony jest na silną konkurencję ze strony chwastów. Jest ona najgroźniejsza dla młodych roślin, gdyż już średnie natężenie tego zjawiska może zaważyć na rentowności całej uprawy. Rzepak konkurując o zasoby środowiska wydłuża pędy i szyjkę korzeniową, a stożek wzrostu znaczne wznosi ponad powierzchnię gleby. Taki pokrój roślin nie daje wielkich szans na ich prawidłowe przezimowanie.

 

Oprysk po siewie

Aby cieszyć się wysokim i dobrym jakościowo plonem rzepaku jego ochronę przed chwastami należy rozpocząć najszybciej jak to tylko możliwe. Najlepiej spisują się zabiegi doglebowe wykonane tuż po samym siewie. Takie rozwiązanie pozwala na zwalczenie konkurencji chwastów już od samych wschodów. Jednak, aby takie rozwiązanie było skuteczne, podczas wyboru preparatu, należy wziąć pod uwagę jakie chwasty i w jakim nasileniu występowały w poprzednich latach na plantacji.

 

 

Razem i osobno w ochronie rzepaku ozimego

Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin należy wykorzystywać rozwiązania pozwalające na ograniczenie ilości stosowanych na polu środków ochrony roślin. Do takich rozwiązań można zaliczyć stosowanie mieszanin różnych substancji czynnych, których wzajemne działanie uzupełnia się potęgując efekt działania oprysku. Popularna w herbicydach substancja czynna chlomazon blokuje powstawanie karotenoidów, przez co kiełkujące wrażliwe chwasty bieleją i zamierają. Z kolei petoksamid blokuje biosyntezę kwasów tłuszczowych w roślinach wrażliwych prowadząc do zaburzenia powstawania wosków roślinnych oraz śmierci siewek. Synergia obu tych substancji czynnych w preparacie NERO® 424 EC pozwala na skuteczne i długotrwałe zabezpieczenie rzepaku przed szerokim zakresem zwalczanych chwastów. Dodatkowo, nie powoduje ograniczeń w stosowaniu w kolejnych sezonach.

 

 

Polecamy także: