Strąkowiec grochowy – o szkodniku i jego zwalczaniu

Strąkowiec grochowy Bruchus pisorum jest jednym z najważniejszych szkodników grochu. Jego larwy rozwijając się w nasionach powodują znaczące straty w uprawach i magazynach. Sprawdź jak wygląda ten szkodnik i w jaki sposób możesz go zwalczać na swojej plantacji.

Strąkowiec grochowy – morfologia

Strąkowiec grochowy jest największym przedstawicielem stronkowców Bruchidae. Osiąga długość do 5 mm. Jego pancerz jest koloru czarnego i pokryty jest brązowymi, czarnymi i białymi szczecinkami tworzącymi charakterystyczny, nakrapiany rysunek na pokrywach skrzydeł oraz przedpleczu. Jajo barwy od białej do żółtej, wydłużonej, długości około 1 mm. Larwa kremowa, z ciemniejsza głową, łukowato zgięta. Dorasta do 6 mm długości.

Biologia gatunku

Wiosną chrząszcze strąkowca grochowego przelatują na plantacje grochu. Owady mogą zostać również zawleczone na pole wraz z porażonym materiałem siewnym.

W okresie kwitnienia grochu samice strąkowca składają pojedyncze jaja na formujące się strąki grochu lub u nasady kwiatów. Samice strąkowca grochowego odznaczają się dużą płodnością, mogą złożyć do 700 jaj.

Wylęgłe larwy strąkowca wgryzają się pojedynczo do środka nasion, gdzie przechodzą swój cykl rozwojowy do postaci dorosłej. Część z nich opuszcza nasiona i zimuje w kryjówkach. Jednak pozostałe trafiają wraz z nasionami do magazynów.

Szkodnik grochu - strąkowiec grochowy
Strąkowiec grochowy (Bruchus pisorum)

Strąkowiec grochowy – szkody

Szkody wyrządzają larwy strąkowca, które wyjadają wnętrze nasion. W wyniku żerowania strąkowca nasiona zostają zdyskwalifikowane jako materiał handlowy. Nie nadają się też na materiał siewny.

Początkowe objawy żerowania larw strąkowca są praktycznie niewidoczne. Miejsca, gdzie wgryzły się do wnętrza strąków zasklepiają się. Bardzo widoczne stają się dopiero wygryzione przez larwy okienka. Po opuszczeniu przez chrząszcze nasion pozostaje w nich charakterystyczny owalny otwór wraz z zagłębieniem.

Próg szkodliwości strąkowca grochowego

Odłowienie co najmniej dwóch chrząszczy na 1 m2 powierzchni uprawy w okresie kwitnienia i początku formowania się strąków.

Strąkowiec grochowy – zwalczanie

Chemiczne zwalczanie strąkowca grochowego prowadzi się po przekroczeniu przez szkodnika progu szkodliwości za pomocą zarejestrowanych do tego celu insektycydów. Na chwilę obecną (2023 rok) wykaz zarejestrowanych środków do zwalczania tego szkodnika w uprawie grochu zawiera dwadzieścia pięć pozycji. Znajdujące się w nim preparaty oparte są na trzech substancjach czynnych: acetamiprydzie, fosforku (III) glinu (III) oraz deltametrynie.

Polecamy także: