Zwalczanie ślimaków nagich – zrób to skutecznie!

Ślimaki nagie są coraz bardziej uciążliwymi szkodnikami upraw. Na plantacjach największe szkody wyrządzają pomrowik plamisty (Deroceras reticulatum), ślinik luzytański (Arion lusitanicus) i ślinik wielki (Arion rufus) oraz coraz częściej ślinik zmienny (Arion distinctus). W ciągu ostatnich piętnastu lat ślimaki stały się prawdziwym zagrożeniem dla zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz innych roślin uprawnych. Na czym polega skuteczne zwalczanie ślimaków nagich? Na na połączeniu różnych metod ograniczających liczebność i szkody wyrządzane przez nie na plantacjach.

Zwalczanie ślimaków nagich – najgroźniejsze są po wysiewie!

Co prawda ślimaki żerują na prawie wszystkich gatunkach roślin uprawnych w różnych ich stadiach rozwojowych, to jednak najchętniej żerują na delikatnych siewkach i kiełkujących nasionach. W przypadku rzepaku ozimego rośliny są niszczone już w pierwszych dniach po wschodach. Zboża najczęściej uszkadzane są niedługo po wysiewie. Ślimaki preferują zarodki oraz bielmo ziarniaków.

W przypadku pszenicy wpływ na stopień uszkodzeń ma agrotechnika. Zbyt mała głębokość siewu pozwala szkodnikom na łatwy dostęp do ziaren. Należy pamiętać, że ślimaki wyrządzają szkody przez cały sezon wegetacyjny, a ich aktywności sprzyja niezbyt wysoka temperatura oraz duża wilgotność.

Kiedy rozpocząć zwalczanie ślimaków nagich?

W związku z tym, że ślimaki największe szkody wyrządzają po wysiewie roślin, w walce z nimi wyodrębniono dwa krytyczne momenty oraz progi szkodliwości, po których przekroczeniu należy przystąpić do zabiegów chemicznych:

–        u roślin jednoliściennych faza ziarniaków i kiełkowania, natomiast u roślin dwuliściennych faza liścieni – 2–3 ślimaki na pułapkę lub zniszczenie 5% ziarniaków lub siewek

–        fazy rozwojowe od 1 do 4 liści – ponad 4 ślimaki na pułapkę lub zniszczenie 10% roślin w stopniu silnym

Zwalczanie ślimaków nagich zawiera te elementy…

W celu skutecznej eliminacji ślimaków nagich należy wykorzystać wszystkie możliwe metody ograniczania ich liczebności i zwalczania. Należą do nich działania profilaktyczne, agrotechnicze oraz chemiczne.

Działania profilaktyczne

Do zabiegów profilaktycznych hamujących rozwój populacji szkodników należą: niszczenie chwastów rosnących w uprawach, wykaszanie miedz i rowów, usuwanie resztek pożniwnych oraz zbiór ślimaków. Ręczny zbiór szkodników dokonywany jest podczas ich największej aktywności, kiedy opuszczają swoje kryjówki, czyli w godzinach wieczornych oraz nocnych lub w ciagu dnia podczas opadów deszczu i dużego zachmurzenia. Innym sposobem zbioru ślimaków jest ich odłów do pułapek z przynętą.

Zabiegi agrotechniczne

Zabiegi agrotechniczne, takie jak bronowanie, orka, wałowanie i motyczenie powodują mechaniczne uszkadzanie ślimaków, w różnych fazach rozwojowych, oraz niszczą ich kryjówki w glebie.

Chemiczne zwalczanie ślimaków nagich

Chemiczne zwalczanie ślimaków nagich odbywa się przy wykorzystaniu granulowanych moluskocydów. Zawierają one w swoim składzie zarówno substancje czynne oraz wabiące szkodniki. Efekt wabiący utrzymuje się do kilku dni od momentu aplikacji preparatu. Zabieg powinno przepowadzać się podczas największej aktywności ślimaków, po przekroczeniu przez nie progu ekonomicznej szkodliwości. Najlepsze efekty uzyskuje się gdy preparat stosuje się wieczorem, przed wilgotną nocą i najlepiej bezdeszczowym dniem.Kolejnym ważnym elementem wpływającym na skuteczność zabiegu jest równomiernie wysianie granulek. Nie powinny być one rozmieszczone zbyt gęsto, gdyż odstrasza to ślimaki, czyli liczba granulek nie powinna przekraczać 100 sztuk/ m2.

Dowiedz się, jakie jeszcze insekty zagrażają Twoim uprawom >>

Interesujesz się tematem zwalczania chwastów? Zapoznaj się z artykułem, który znajdziesz  tutaj>>

Polecamy także: