Skuteczne zwalczanie chwastów w rzepaku jesienią – 4 rzeczy, o których musisz pamiętać

Znaczenie gospodarcze i atrakcyjność uprawowa rzepaku stale rośnie. W związku z tym, skuteczne zwalczanie chwastów w rzepaku zyskuje na znaczeniu. W Polsce z powodów klimatycznych dominuje rzepak ozimy. By jego uprawa była opłacalna, należy zadbać o podstawowe czynności agrotechniczne takie jak: uprawa, nawożenie i ochrona. Tylko najlepsze rozwiązania zapewnią jednocześnie pełną ochronę plantacji i maksymalne plony.

Dla powodzenia upraw ważna jest ochrona herbicydowa przed chwastami, najlepiej regulująca jednocześnie wzrost i rozwój rzepaku. By jesienne zwalczanie chwastów w rzepaku przeprowadzić jak najskuteczniej, należy jednak pamiętać o 4 podstawowych rzeczach.

1. Z ekonomicznego i praktycznego punktu widzenia, zwalczanie chwastów w rzepaku powinno się rozpocząć jesienią  

W pierwszych dniach jego wzrostu, straty powodowane nadmierną konkurencją chwastów i samosiewów roślin uprawnych (gł. w stanowiskach pozbożowych) o składniki pokarmowe, wodę i światło są największe. Walka o światło powoduje wzrost i wyciąganie szyjek korzeniowych nad glebę oraz ich późniejsze przemarzanie i przez to wypadanie rzepaku zimą. Rzepak powinien zimować w postaci silnie rozwiniętej i nisko osadzonej rozety. Wczesna eliminacja chwastów i samosiewów wpływa więc dodatnio na kondycję i niewymarzanie roślin. Wprowadzenie plantacji w okres przezimowania bez chwastów, ma szczególne znaczenie w warunkach mroźnej i bezśnieżnej zimy. Zabieg herbicydowy jest celowy, gdy spodziewana strata w plonie z powodu chwastów i samosiewów, będzie wyższa niż koszt wykonania zabiegu. Chodzi tu raczej o regulację nadmierności zachwaszczenia, a nie jego kosztowną eliminację całkowitą. Większość specjalistów zaleca jednak bezwzględne odchwaszczenie rzepaku jesienią. Zabieg wiosenny powinien być wykonywany tylko przy zbyt późnym siewie, nierównomiernych wschodach lub niemożności wykonania zabiegu jesienią (wczesna zima, nadmierna wilgotność pola i niemożność wjazdu ciągnikiem, duże wahania temperatur).

Interesujesz się tematem zwalczania chwastów?

Zapoznaj się z artykułem: Uprawy – zwalczanie chwastów i ochrona roślin

2. Nie należy opóźniać jesiennych zabiegów herbicydowych na rzepaku ozimym.

Herbicydy najlepiej zwalczają chwasty we wczesnych fazach rozwoju. Wczesne odchwaszczenie jest więc skuteczniejsze i tańsze. Opóźnianie zabiegu znacząco wpływa na obniżenie plonu, tym bardziej, że rzepak wegetację jesienną zaczyna najwcześniej ze wszystkich ozimych, przez co jest narażony na konkurencję chwastów już we wczesnym okresie rozwoju. Stosuje się herbicydy doglebowe i/lub nalistne. Wiosenne odchwaszczanie rzepaku ma tylko charakter interwencyjny w przypadkach szczególnych.

3. Warto zainwestować w koZwalczanie chwastów w rzepaku może być problematyczne dla niejednego rolnika. Na zdjęciu polu uprawy rzepaku. mpleksowe środki ochrony roślin.

W ostatnich latach środki ochrony roślin często mają działanie kompleksowej regulacji wzrostu i rozwoju roślin. Odchwaszczenie jesienne nie tylko likwiduje wtedy konkurencję, ale powoduje też: lepsze i mocniejsze ukorzenienie siewek (silne rozety), odpowiednio niskie osadzenie szyjki korzeniowej, zahamowanie wzrostu łodygi. To eliminuje ryzyko wylegania oraz daje lepszą zimotrwałość, mrozoodporność, zdrowotność (wzmacnia kondycję łanu), wegetację i plonowanie. Dodatkowo należy jednak zwalczać samosiewy zbożowe i wesprzeć zwalczanie perzu. Warto zrobić wnikliwą lustrację pola w krótkim okresie po siewie. W przypadku zauważenia siewek konkretnego chwastu, warto wybrać herbicyd wyspecjalizowany w zwalczaniu tego konkretnego gatunku. Np. jeżeli wiemy, że możemy mieć problem z przytulią czepną, warto w mieszaninie herbicydów zastosować Reactor® 480 EC. Konkurencję chwastów najlepiej zwalczać w fazie 2-4 liści, ewentualnie 4-6. W fazie krzewienia stosuje się wyższe z zalecanych dawek.

Czytaj więcej o Reactor® 480 EC – Reakcja natychmiastowa!

4. Ustalenie dokładnego terminu zabiegu odchwaszczenia

To zależy głównie od inwentaryzacji stopnia zachwaszczenia pola, stanowiska pola, aktualnych warunków atmosferycznych, terminu siewu rzepaku, faz rozwojowych rzepaku i chwastów. Wskazówki o stosowaniu znajdują się na opakowaniach herbicydów.

Polecamy także: