Zboża a susza. Które zboża najlepiej radzą sobie z suszą?

W wyniku tegorocznej (2019 r.) suszy rolniczej najbardziej ucierpiały zboża jare. Suszę rolniczą odnotowano w czternastu województwach. Zdaniem ekspertów, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, może ona objąć kolejne obszary. Obecnie, jedyną nadzieję dla roślin stanowią dobrze rozwinięte korzenie, które pozwolą przetrwać im ten trudny okres. Które zboża najlepiej radzą sobie z suszą? Zboża a susza. 

Zboża ozime radzą sobie lepiej z suszą niż zboża jare

Zgodnie z danymi pochodzącymi z raportu IUNG w Puławach suszę rolniczą w uprawach zbóż ozimych odnotowano w 12 województwach na powierzchni 19,86 proc. gruntów ornych. Z kolei w uprawach zbóż jarych stwierdzono ją na terenie 14 województw i powierzchni 28,09 proc. gruntów ornych.

Ważny system korzeniowy – zboża a susza

Pszenica ozima jest jednym z najpopularniejszych zbóż uprawianych w Polsce. Pomimo, że jej system korzeniowy sięga nawet do dwóch metrów w głąb gleby, z powodu wysokiego współczynnika transpirabcji, słabo toleruje okresowy deficyt wody. Największe zapotrzebowanie tego zboża na wodę przypada w okresie od maja do czerwca.

Żyto ozime stanowi drugi najpowszechniej uprawiany gatunek zboża w Polsce. Cechuje się większą tolerancją na słabsze gleby o nieuregulowanym odczynie pH, niż pszenica ozima oraz szybciej od niej startuje wiosną. Dlatego największe zapotrzebowanie na wodę wykazuje od drugiej połowy kwietnia do połowy maja. System korzeniowy żyta sięga do 2,5 metra.

System korzeniowy pszenicy jarej jest słabiej rozwinięty niż u innych gatunków zbóż, gdyż 51 proc.  jego masy systemu rozwija się na głębokości do 10 cm.

Jęczmień jary rozwija prawie 80 proc. masy swojego systemu korzeniowego do głębokości 20 cm. Tylko 4 proc. korzeni tego zboża sięga poniżej 40 cm.

Należy pamiętać, że korzenie sięgające 2 m lub głębiej w glebę pozwalają roślinom najlepiej przetrwać okresy suszy.

Podstawa, to dbać o korzenie

Podstawową funkcją systemu korzeniowego jest zaopatrywanie roślin uprawnych w wodę oraz makro- i mikroelementy. Jednakże, aby korzenie skutecznie spełniały swoją funkcję muszą być odpowiednio rozwinięte. Jedną z najskuteczniejszych metod stymulowania rozwoju systemu korzeniowego jest prawidłowe zaopatrzenie roślin w niezbędne mikroelementy, takie jak mangan, miedź i cynk, za pomocą nawozów wieloskładnikowych. Przykładem takiego nawozu jest Multiple Pro <<< SPRAWDŹ!, który dzięki kompozycji mikroelementów dobranej specjalnie dla roślin zbożowych, skutecznie pobudza ich metabolizm oraz odporność.

Accudo - mikrobiologiczny produkt biostymulujący

 

 

Polecamy także: