Miotła zbożowa zwalczanie

Miotła zbożowa to trudny do zwalczania i bardzo ekspansywny chwast w uprawie ozimin. Jej doskonała zdolność do zimowania, produkcja dużej ilości nasion, wczesne wznawianie wegetacji oraz wzrastająca odporność na herbicydy sprawiają, że stanowi poważne zagrożenie dla zbóż. Jakie są skuteczne i nowoczesne metody zwalczania miotły zbożowej. Miotła zbożowa zwalczanie. 

Dlaczego miotła zbożowa jest taka groźna?

Obecność miotły zbożowej w uprawie ozimin ma znaczący wpływ na plenność zbóż. Zaledwie pięć wiech na 1 m² pola może skutkować obniżeniem plonu o 1 proc. W przypadku nasilenia problemu do 50 roślin na metr kwadratowy, straty mogą wzrosnąć nawet do 30 proc. To przełoży się na obniżenie plonu o 0,3–0,5 t na hektar ziarna pszenicy.

Miotła zbożowa – najważniejsze informacje

Skuteczne zwalczanie miotły zbożowej należy zacząć od znajomości jej cyklu życiowego, umiejętności identyfikacji na polu oraz monitorowania lokalnych warunków atmosferycznych.

Miotła zbożowa jest chwastem jednoliściennym, jednorocznym o doskonałej zdolności do zimowania. Może wytwarzać do 15 tys. nasion, które w glebie zachowują zdolność do kiełkowania nawet przez kilkanaście lat. Rozwojowi chwastów sprzyja ciepła i deszczowa jesień oraz łagodna zima. Miotła zbożowa może rosnąć i kiełkować zarówno jesienią, jak i zimą, gdy tylko temperatura nieznacznie przekroczy 0ºC.

Odporność miotły zbożowej na substancje czynne zawarte w herbicydach

Miotła zbożowa jest gatunkiem, którego odporność na działanie substancji czynnych w herbicydach jest coraz większym problemem. Dlatego zwalczanie miotły wymaga przemyślanych strategii.

Obecnie w Polsce najwięcej jest biotypów miotły zbożowej odpornej na jodosulfuron metylosodowy oraz piroksysulam. Ponadto odnotowano jej pewną odporność na herbicydy z grupy ACCazy oraz inhibitory fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Dlatego decydując się na jakikolwiek preparat zawierający substancje z tych grup należy sprawdzić czy na naszym polu akurat nie mamy do czynienia z odpornym na nie biotypem miotły.

Miotła zbożowa zwalczanie

Zwalczanie miotły zbożowej najlepiej rozpocząć już jesienią, gdyż gatunek ten wytworzył mniejszą odporność na stosowane w tym okresie substancje czynne, takie jak beflubutamid zawarty np. w preparacie BeFlex 500 SC.

Innym skutecznym preparatem do zwalczania miotły zbożowej jest Battle® Delta 600 SC.

Sprawdź >>> Battle® Delta 600 SC

Jeżeli z różnych przyczyn zabieg musi zostać przeprowadzony wiosną warto sięgnąć po preparaty zawierające tifensulfuron metylowy oraz tribenuron metylowy, np. Rubin SX 50 SG >>> SPRAWDŹ <<<

Jednak z uwagi na ryzyko pojawienia się odporności niektórych gatunków chwastów na związki sulfonylomocznikowe zaleca się, aby środek stosować tylko jeden raz w sezonie uprawy danej rośliny. Należy unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu.

Polecamy także: