Jak kwitnie rzepak? Jaki wpływ ma na niego pogoda?

Rzepak kwitnie około 3 tygodni. W tym czasie jest on narażony na liczne negatywne zjawiska, które warunkują jego przyszły plon. Niektórym z nich, takim jak ataki słodyszka rzepakowego można przeciwdziałać, innych niestety nie można uniknąć. Jak kwitnie rzepak? Sprawdź czy pamiętasz o wszystkich najistotniejszych rzeczach związanych z kwitnieniem rzepaku.

Jak kwitnie rzepak1. Przebieg pogody wpływa na rzepak

Na to jak kwitnie rzepak znaczący wpływ ma temperatura, która nie tylko warunkuje jego termin, ale również jego jakość. Jednym z głównych zagrożeń podczas kwitnienia rzepaku są wahania temperatur, które negatywnie wpływają na ilość płodnych kwiatów. Kwitnieniu rzepaku nie sprzyja okresowa susza w maju. Deficyt wody powoduje zasychanie roślin oraz redukcję liczby łuszczyn. Poza tym wysoka temperatura może uszkadzać kwiaty.

2. Dbaj o zapylacze

Na aktywność owadów zapylających, oprócz przebiegu pogody, wpływa ochrona chemiczna plantacji. Przeprowadzana nieprawidłowo powoduje m.in. spadek populacji pszczół i trzmieli oraz zmniejszoną ich aktywność, co w rezultacie przekłada się na ilość zapłodnionych kwiatów.

3. Kontroluj słodyszka rzepakowego

Podczas gdy rzepak kwitnie słodyszek rzepakowy nie próżnuje. Ten groźny szkodnik uszkadza rzepak już od fazy końca kwitnienia i opadania większości płatków. Jak kwitnie rzepak, chrząszcze w poszukiwaniu pyłku kwiatowego, wgryzają się w pąki, które w następstwie tego zasychają i odpadają. Żerowanie słodyszka może obniżać wynik końcowego plonowania rzepaku nawet o 30%.

Polecamy również artykuł:

Słodyszek rzepakowy – 3 rzeczy, które musisz o nim wiedzieć, aby go skutecznie zwalczyć

4. Słodyszek uodpornił się na popularne substancje czynne

Aby skutecznie zwalczać słodyszka rzepakowego należy trafnie dobierać środki owadobójcze. Wiele populacji tego szkodnika uodporniło się na substancje czynne zawarte w popularnych insektycydach. Z tego powodu sprawdzaj rodzaje substancji aktywnych zawartych w insektycydach, ponieważ użycie każdej z nich daje optymalne efekty, przy zastosowaniu tylko jeden raz w sezonie. Oprócz tego nigdy nie używaj preparatu na który wystąpiło uodpornienie owadów w twoim obszarze. Szczególną uwagę należy zwrócić na substancje czynne z grupy pyretroidów oraz pirazoli.

Polecamy także: