Zimowanie pszenicy ozimej – poznaj fakty

Duży wpływ na zimotrwałość pszenicy ozimej ma uprawa roli. Właściwie i terminowo przeprowadzone zabiegi agrotechniczne ograniczają nie tylko liczbę chwastów, szkodników oraz organizmów chorobotwórczych, ale również poprawiają ukorzenienie roślin wpływając tym samym na poprawę warunków ich rozwoju oraz przygotowując je na przetrwanie ciężkich warunków, które panują zimą. Niestety oprócz odpowiedniej agrotechniki należy dobrać właściwą odmianę pszenicy, gdyż poszczególne z nich różnią się poziomem mrozoodporności.

Na czym polega zimowanie pszenicy ozimej? Oto fakty

Zimowanie pszenicy ozimej to… ograniczenie liczebności agrofagów

Prawidłowo i w odpowiednim terminie wykonane zabiegi agrotechniczne są jednymi z kluczowych elementów wpływających na zimowanie pszenicy. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na zabiegi pożniwne. Płytka podrywka, bronowanie oraz rozłożone w czasie uprawki przedsiewne skutecznie niszczą nasiona oraz siewki chwastów, natomiast zabiegi insektycydowe oraz fungicydowe skutecznie ograniczają liczebność pozostałych agrofagów. Zabiegi te poprawiają warunki rozwojowe pszenicy poprzez zwiększenie dostępności składników pokarmowych, sprzyjanie nagromadzeniu wody oraz napowietrzaniu gleby.

Właściwa i terminowa uprawa roli zwiększa zahartowanie roślin

Odpowiednio zahartowane rośliny znoszą temperatury nawet do -18°C, jednak wśród krajowych zarejestrowanych odmian pszenicy występują w tej cesze pewne różnice. Na zimotrwałość roślin wpływają warunki panujące zimą. Już 10 centymetrowa okrywa śnieżna skutecznie chroni pszenicę. Przy bezśnieżnej zimie, podczas której wieją silne wiatry, może dojść do przemarzania i uszkadzania roślin. Aby zimowanie pszenicy było dobre, powinna ona przed końcem wegetacji wykształcić powyżej 5 liści.

Nawożenie oraz stosowanie preparatów poprawiających ukorzenienie roślin

Odpowiednie nawożenie roślin przed zimą znacznie zwiększa ich szansę na przeżycie. Poprzez nawożenie mamy nie tylko możliwość uzupełnienia w roślinie niedoborów substancji odżywczych, ale również stymulacji rozwoju układu korzeniowego, dzięki czemu będzie on odporniejszy na uszkodzenia zimą. Na rynku dostępne są również preparaty służące do dokarmiania dolistnego, które wpływają na zagęszczenie soku komórkowego pszenicy, co podnosi odporność roślin na stres.

Susza mrozowa a zimowanie pszenicy ozimej

Wczesną wiosną, kiedy gleba jest jeszcze zamarznięta, ale brakuje już okrywy śnieżnej może dojść do wysmalania roślin. Wiejące podczas słonecznej pogody wiatry mogą powodować odwodnienie liści, a nawet zamieranie całych roślin. Szczególnie narażone na suszę mrozową są te rośliny, które mają słabo rozwinięty system korzeniowy, albo wykształciły mniej niż 5 liści.

Odmiana odmianie nie jest równa

Odmiany pszenicy ozimej charakteryzują się zróżnicowanym poziomem mrozotrwałości, np. odmiany o mrozoodporności określonej jako 1–3,5°, na 9°, podczas mroźnych zim mogą wymarzać. Z tego powodu przy wyborze odmiany do siewu należy zapoznać się z listą zalecanych w danym województwie odmian. Źródłem informacji o aktualnie zarejestrowanych odmianach pszenicy jest strona internetowa Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych >>

Polecamy także: