Bilansowanie składników pokarmowych w uprawie

Bilansowanie składników pokarmowych w uprawie roślin spełnia dwa zasadnicze cele. Pierwszym z nich jest zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin w stopniu pozwalającym im na wytworzenie wysokich plonów odpowiedniej jakości. Drugim, utrzymanie zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Bilansowanie składników pokarmowych w uprawie

Cztery podstawowe błędy w nawożeniu

 • Sporadyczne wykonywanie analiz glebowych

 • Niedostateczne doradztwo nawozowe

 • Stosowanie niewłaściwych proporcji nawozów

 • Wysiew tych samych nawozów od lat

Analiza gleby w uprawie

Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej analizę gleby w uprawie powinno się wykonywać co 4-5 lat. Pobieranie próbek zaleca się wiosną, przed zasiewem roślin jarych lub jesienią, po zbiorach. Wykonanie analizy gleby można zlecić w laboratoriach Ośrodków Doradztwa, Stacji Chemiczno-Rolniczych oraz uczelni rolniczych.

Składniki limitujące wielkość plonu

Zgodnie z prawem minimum von Liebiga, wielkość plonów roślin jest ściśle limitowana przez składnik pokarmowy występujący w glebie w najmniejszej ilości. Niedobów któregokolwiek  składnika pokarmowego nie tylko ogranicza plonowanie, ale również zmniejsza efektywność wykorzystania pozostałych makro- i mikroelementów.

Dla przykładu pszenica ozima dla wytworzenia jednej tony plonu ziarna wraz z odpowiednią ilością produktu ubocznego potrzebuje następujące składniki:

 • 27 kg N,
 • 12,5 kg K,
 • 4,3 kg P,
 • 4,1 kg S,
 • 3,6 kg Ca,
 • 2,3 kg Mg oraz
 • 82 g Mn,
 • 59 g Zn,
 • 8 g Cu
 • 5 g B.

Z kolei kukurydza na ziarno odpowiednio

 • 26 kg N,
 • 23,2 kg K,
 • 6,7 kg Ca,
 • 6,6 kg S,
 • 5,7 kg Mg,
 • 5,4 kg P oraz
 • 107 g Mn,
 • 85 g Zn,
 • 14 g Cu,
 • 11 g B.

Usuwanie niedoborów w uprawie

Rozpuszczenie składników pokarmowych, dostarczonych wraz z nawozem mineralnym, w wodzie jest warunkiem koniecznym dla skutecznego nawożenia tym sposobem. W przypadku deficytów wody nawożenie interwencyjne powinno odbywać się za pomocą nawozów dolistnych. Przy czym w przypadku takich pierwiastków jak B, Fe, Mn, Mo, Cu i Zn istnieje możliwość kompleksowego zaopatrzenia w nie roślin drogą dolistną.

Nawozy dolistne FMC

Dzięki nowoczesnym technikom aktywizacji nawozy dolistne FMC, takie jak Hi-Phos, czy Zinc 69 są skutecznie wchłaniane przez rośliny, przez co zalecane w przypadku różnorodnych upraw. Skład preparatów oferowanych przez firmę FMC jest precyzyjnie dopasowany do potrzeb pokarmowych roślin, co czyni je wysoce efektywnymi narzędziami dokarmiania roślin dla profesjonalistów.

Więcej informacji na: nawozy wieloskładnikowe >>

Polecamy także: