Błędy w uprawie, które wpływają na plon zbóż. Czy też je popełniasz?

Żniwa są momentem podsumowującym całosezonowe wysiłki wkładane w uprawę roślin. Uzyskany plon zbóż rozwiewa wszystkie wątpliwości dotyczące trafności podejmowanych decyzji w całym ciągu technologicznym. Niestety o błędy w uprawie zbóż nie jest trudno. Pierwsze z nich są popełnianie już w momencie wyboru stanowiska, odmiany, a także siewu.

Błędy w uprawie zbóż

1. Niewłaściwy dobór stanowiska

Prawidłowy płodozmian pozwala na utrzymanie odpowiedniej żyzności gleby, jak również zapobiega groźnym chorobom oraz kumulacji chwastów. Zdaniem ekspertów, udział zmianowania w kształtowaniu plonu pszenicy ozimej wynosi co najmniej 10%. Plonowanie tej rośliny po przedplonach złych może być nawet do 50% niższe, niż miałoby to miejsce w przypadku przedplonów najlepszych, jak na przykład po roślinach motylkowych i strączkowych. Często jednak warunki ekonomiczne skłaniają producentów rolnych do zastosowania uproszczeń. Wtedy rozsądnym rozwiązaniem wydaje się uprawa gatunków o mniejszych wymaganiach co do przedplonu.

Błędy w uprawie zbóż2. Dopuszczenie do wyjałowienia gleby

W skutek długotrwałej uprawy zbóż stopniowo dochodzi do wyjałowienia gleby, co w konsekwencji ujemnie wpływa na plon zbóż. Aby przeciwdziałać temu zjawisku należy sięgać po środki przyczyniające się do poprawy życia biologicznego gleby takie jak Amalgerol. Preparat ten powoduje bardzo silny rozwój makro- i mikroflory glebowej, co skutkuje poprawą struktury gleby, wzrostem jej napowietrzenia, podniesienia temperatury oraz istotną poprawą jej zdolności sorpcyjnych.

3. Nieuregulowane pH gleby

W ciągu całego ciągu technologicznego do gleby wprowadzane są ogromne ilości substancji zakwaszających, które prowadzą do spadku jej pH. Jest to zjawiskiem niekorzystnym, gdyż odczyn gleby decyduje o możliwości wzrostu roślin, a co za tym idzie warunkuje przyszły plon.

Więcej na temat wapnowania gleby w artykule: Wapnowanie gleby jesienią. Czy warto?

4. Wybór materiału siewnego wpływa na plon zbóż

Często popełnianym błędem jest wysiew niekwalifikowanego materiału siewnego lub odmian, które nie spełniają oczekiwań plantatorów. Niestety, bez wykorzystania możliwości wynikających z postępu hodowlanego trudno o lepszy plon zbóż.

5. Oszczędzanie na dokarmianiu dolistnym

Zdarza się, że na skutek panujących warunków pogodowych zboża makro- i mikroelementy przyswajają w ograniczony sposób. W takich przypadkach zwlekanie z dokarmianiem dolistnym zawsze skutkuje spadkiem plonu.

Polecamy także: