Owocnica żółtoroga – wszystko o szkodniku

Owocnica żółtoroga Hoplcampa minuta jest groźnym i powszechnym szkodnikiem zagrażającym uprawom głównie śliwy. Jednak można ją również spotkać w wiśni, czereśni i moreli. W sprzyjających warunkach larwy owocnicy mogą zniszczyć ponad pięćdziesiąt procent zawiązków śliwy. Sprawdź, co musisz wiedzieć o tym szkodniku, aby go skutecznie zwalczyć w swoim sadzie.

Jak wygląda owocnica żółtoroga?

Owocnica żółtoroga jest niewielką muchówką dorastającą do około 4–5 mm długości. Głowa, odwłok i tułów są barwy czarnej. Odnóża oraz czułki u samców żółte. Skrzydła błoniaste, przezroczyste, przydymione z brązowymi żyłkami. Larwa barwy kremowej z brązową głową. Osiąga ok. 8–9 mm długości. Jajo owalnego kształtu. Początkowo barwy jasnozielonej, z czasem bielejące.

Biologia szkodnika

Larwy owocnicy żółtorogiej zimują w kokonach w glebie na głębokości do około 10 cm. Wiosną, gdy temperatura gleby przekracza 8˚C następuje ich przepoczwarzenie się. Wylot dorosłych muchówek przypada na okres poprzedzający kwitnienie śliwy i trwający do jego końca.

Samice zazwyczaj składają jaja pod skórkę działek kielicha. Larwy po wylęgnięciu wgryzają się do wnętrza zawiązków owoców, gdzie żerują aż do osiągnięcia ostatniego stadium. Następnie opadają z zawiązkami na ziemię, po czym wychodzą z nich i zagrzebują się w ziemi tworząc kokon.

Owocnica żółtoroga – szkodliwość

Szkody w sadach wyrządzają gąsienice, które żerując wewnątrz zawiązków owoców uszkadzają je i powodują ich opadanie. Jedna larwa uszkadza średnio od dwóch do czterech zawiązków. Nie zwalczane larwy owocnicy mogą zniszczyć ponad 50% zawiązków śliwy.

Monitorowanie sadów śliwy

Do stwierdzenia występowania owocnicy w sadzie wykorzystuje się białe tablice lepowe, które sprawdza się średnio trzy razy w tygodniu.

Próg zagrożenia stanowi stwierdzenie 80 osobników dorosłych w pułapce do końca kwitnienia.

Owocnica żółtoroga – czym zwalczać?

Do zwalczania owocnicy żółtorogej wykorzystuje się preparaty oparte na substancji czynnej cyjanotraniliprol należącej do grupy antranilowychdiamidów, takie jak Exirel® 100 SE <<< SPRAWDŹ!

Exirel® 100 SE wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Do paraliżu szkodników dochodzi już w ciągu kilku godzin od aplikacji. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu.


insektycyd exirel

Pamiętaj!!!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Polecamy także: