Zwalczanie zachodniej stonki kukurydzianej – dowiedz się jak!

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte) jest stosunkowo nowym szkodnikiem w polskich uprawach kukurydzy. W naszym kraju występuje zaledwie od 10 lat, ale pomimo tego bardzo szybko zyskała miano jednego z najgroźniejszych agrofagów kukurydzy… Nie tylko polscy rolnicy borykają się z kłopotliwą stonką. W Stanach Zjednoczonych średnie straty wyrządzone tym szkodnikiem oraz koszty poniesione na walkę przekraczają zawrotny miliard dolarów. Niniejszy artykuł pozwala na zaczerpnięcie garści najważniejszych informacji, które pozwolą na zwalczanie zachodniej stonki kukurydzianej.

Nieduży nieproszony gość zza oceanu

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa przybyła do Europy ze Stanów Zjednoczonych w latach 90.-tych ubiegłego stulecia. W Polsce notowana jest od 2005 roku. Dorosłe chrząszcze stonki osiągają około 70 mm długości ciała. Ciało może być barwy od jasnożółtej po jasnozieloną. Wzdłuż pokryw skrzydeł występują czarne pasy. U samic są one znacznie bardziej wyrazistsze niż u samców, u których się one zlewają. Larwy są barwy kremowej z brązową głową.

Jak wygląda zachodnia stonka kukurydziana?

W naszym klimacie stonka rozwija jedno pokolenie w ciągu roku. Formą zimującą są jaja złożone w glebie, u podstawy roślin kukurydzy, na głębokości nie przekraczającej 15 cm. Wylęg młodych rozpoczyna się w maju. Świeżo wyklute larwy żerują na mniejszych korzeniach w strefie ich wierzchołków, pozostawiają charakterystyczne blizny. Starsze osobniki przenoszą się do rdzeni nieco grubszych korzeni. Larwy stadium L3 (przed przepoczwarzeniem się) tworzą komory ziemne, w których przeistaczają się w dorosłe owady. Zazwyczaj dorosłe owady występują od końca czerwca do połowy października. Odżywiają się one pyłkiem oraz znamionami kwiatów, ziarniakami, jak również tkanką miękiszową liści. Samica składa średnio 400 jaj, ale ich liczba może dochodzić nawet do 1000.

Opis szkód

Zarówno postacie dorosłe, jak i larwy uszkadzają kukurydzę. W pierwszych etapach rozwojowych agrofag żeruje na włośnikach oraz warstwach zewnętrznych korzeni. Jednak wraz ze wzrostem wgryzaj się coraz głębiej w głąb korzeni. Powoduje to wyleganie całych roślin. Dorosłe owady preferują pyłek kwiatowy, odsłonięte ziarna oraz tkankę miękiszową liści. Doprowadza to do zaburzenia procesu zapylania kwiatów oraz silnego osłabienia roślin.

Znaczenie ekonomiczne

Żerowanie larw stonki kukurydzianej nie tylko doprowadza do wylegania roślin, ale również utrudnia pobieranie przez kukurydzę substancji pokarmowych z gleby. Żerowanie dorosłych owadów powoduje zarówno problemy z zapyleniem roślin oraz utrudnia przebieg procesu fotosyntezy. Żerujące agrofagi doprowadzają do stresu fizjologicznego, w którym rośliny stają się dużo bardziej wrażliwe na ataki innych szkodników

Zwalczanie zachodniej stonki kukurydzianej

Niestety nie ma skutecznego sposobu zwalczania zachodniej stonki. Wszelkie zabiegi podjęte w tym kierunku mają na celu ograniczenie jej liczebności, spowolnienie tempa jej dalszego rozprzestrzeniania się oraz minimalizację strat ekonomicznych.

Metoda chemiczna pomocna w zwalczaniu larw zakłada wysiew insektycydu w postaci granulatu do gleby. Jednak jest to metoda mocno obciążająca środowisko naturalne i w chwili obecnej nie ma w Polsce żadnego zarejestrowanego środka do takowego zwalczania. W zastępstwie w naszym kraju na popularności zyskało zaprawianie nasion. Zwalczanie dorosłych owadów, mające na celu ograniczenie składania jaj, przeprowadza się w dwóch opryskach. Pierwszego z nich dokonuje się zazwyczaj w połowie lipca, a kolejny do 2 tygodni później.

 

Odpowiednie środki ochrony roślin znajdziesz na stronie FMC Agro Polska >>

Polecamy także: